RSS feedRSS feed Dé belangenbehartiger voor Vastgoed- en VvE managers in Nederland
Zoek in de ledenlijst
Alle VGM NL leden

Zoek een event

Inschrijven als lid

Overtuigd?
Download dan hieronder uw aanmeldformulier én gedragscode.
Het volledig ingevulde & ondertekende document stuurt u aan ons terug incl. :
- een kopie legitimatiebewijs van de ondertekenaars én
- een uittreksel uit de KvK van de (relevante) onderneming (en).
- de ondertekende gedragscode

Proces?
Zodra uw aanmeldformulieren binnen zijn en compleet streven wij ernaar uw lidmaatschap zo snel als mogelijk te beoordelen en goed (of af) te keuren.

Hierna ontvangt u van ons alle benodigde informatie, bevestiging en inlogcodes. Uw VOG ((Verklaring Omtrent Gedrag Rechtspersonen ) dient u binnen een maand na ingang lidmaatschap aangevraagd te hebben en 3 maanden na dato ingediend bij VGM NL.

Toelatingscriteria?
De toelatingscriteria voor het lidmaatschap vindt u terug in artikel artikel 2 van ons Verenigingsreglement (zie bijlage onderaan de pagina).

Wat vragen wij van u?
- VOG RP
Het overleggen van de VOG RP is een lidmaatschapsverplichting. De kosten voor het aanvragen van een VOG RP bedragen € 207,00 en zijn voor eigen rekening.

- fte opgave & gedragscode
Jaarlijks bent u verplicht per 1 oktober van dat jaar een opgave van uw fte’s te verzorgen. U ondertekent dan opnieuw de gedragscode.

- Betaling
Als VGM NL lid dient u keurig uw factuur te voldoen binnen de gestelde termijnen. Betaling in 2 termijnen behoort tot de mogelijkheden.

- Melden huurtransacties / aanleveren data
Indien u woningen beheert bent u verplicht per kwartaal uw huurmutaties aan te leveren aan VGM NL via de daarvoor ter beschikking gestelde database.
VGM NL leden kunnen daardoor gebruik maken van funda voor het plaatsen van huurcomplexen of losse huurwoningen. Hiervoor is een administratieve en technische aansluiting op TIARA noodzakelijk. Om uit te kunnen wisselen staan diverse leveranciers met hun applicaties ter beschikking. Voor gecertificeerde leveranciers verwijzen wij u graag naar de bijlage onderaan deze pagina. Hier vindt u ook meer informatie over het aanleveren van data (stroomschema VGM NL Database).
 
- Website vermelding
Zodra uw lidmaatschap is bevestigd wordt uw organisatie vermeld op de website van VGM NL met uw logo.

- Indien u VvE Manager bent registreert u zich bij de SGC (Geschillencommissie VvE Zakelijk). De jaarlijkse kosten bedragen € 103,00 (excl. BTW) en zijn ook voor eigen rekening. Indien uw organisatie de uitdrukkelijke wens heeft niet deel te nemen is dispensatie zeker mogelijk.

Contributie 2017


Categorie

Aantal fte VGM in onderneming

Contributie 2017

  Toeslag database 2017 (jaarlijks)

Ontwikkelings-bijdrage 2017 (eenmalig)

A

> 100

€ 21.563

€ 7.116

€ 5.000

B

76 - 100

€ 16.173

€ 5.337

€ 3.500

C

51 - 75

€ 12.938

€ 4.269

€ 2.250

D

26 - 50

€ 9.703

€ 3.202

€ 1.000

E

11 - 25

€ 5.391

€ 0

€ 0

F

2 - 10

€ 2.156

€ 0

€ 0

VvE Beheerders

>2 (<30 VvE’s)

€ 500

€ 0

€ 0

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, neem graag contact met ons op.

Ben u nog niet overtuigd?
Klik dan hier om de 5 voornaamste redenen te lezen om u aan te sluiten bij VGM NL.


Laatste Nieuws

IVBN en VGM NL presenteren uniforme rubricering servicekosten winkels

7-7-2017

Om meer eenduidigheid te krijgen in de servicekostenafrekening voor winkels hebben belangenbehartigers IVBN en Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) in nauwe samenwerking met hun achterbannen een nieuwe standaard ontwikkeld. Een uniforme rubricering servicekosten winkels brengt voor zowel eigenaren als huurders van winkelvastgoed voordelen met zich mee. Zo kunnen eigenaren servicekostenposten in verschillende winkelcentra eenvoudig met elkaar vergelijken. Maar ook retailers kunnen de servicekosten van hun winkels in verschillende centra eenvoudig en per rubriek naast elkaar leggen. Door ‘appels met appels’ te vergelijken ontstaat meer transparantie in de servicekostenafrekening, waardoor het gesprek tussen verhuurder en retailer voortaan sec over de inhoud kan gaan in plaats dat men verzandt in definitieverschillen.

 

De documenten zijn vanaf heden beschikbaar op de website van VGM NL (www.vgm.nl) en IVBN (www.ivbn.nl). VGM NL en IVBN verwachten dat hun leden de nieuwe standaard vanaf 2018 geleidelijk aan zullen invoeren.

Lees meer

VGM NL publiceert Leidraad Servicekosten bij Verkoop van vastgoedbeleggingen

6-7-2017

Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) publiceert de Leidraad Servicekosten bij Verkoop van vastgoedbeleggingen. Deze leidraad geeft huurders, kopers en verkopers van commercieel vastgoed een richtlijn over hoe om te gaan met servicekosten bij verkoop. Het document is vanaf heden beschikbaar op de website van VGM NL (www.vgm.nl).

Lees meer

Wet verbetering functioneren Verenigingen van Eigenaars gepubliceerd in het Staatsblad

15-6-2017

De Wet verbetering functioneren Verenigingen van Eigenaars is op 15 juni 2017 gepubliceerd in het Staatsblad. Dinsdag 21 februari jl. werd het wetsvoorstel ‘Verbetering functioneren VvE’s’ aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer deed dit op dinsdag 23 mei jl. De publicatie van de Wet betekent het eindstation van het wetstraject. De nieuwe regels worden vanaf 1 januari 2018 van kracht.

Inhoud wet
Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is straks verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan, of is 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex. Alleen als 80% van de eigenaren akkoord is, kunnen zij afzien van storten in een onderhoudsfonds. Zij zullen het onderhoud dan van keer tot keer moeten betalen.

Lees meer