RSS feedRSS feed Dé belangenbehartiger voor Vastgoed- en VvE managers in Nederland
Zoek in de ledenlijst

Zoek een event

PrivacyStatement

Onder constructie


Laatste Nieuws

Ontwikkelingen rond de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

4-3-2015

Wetsvoorstel door Tweede Kamer aangenomen; nu door naar Eerste Kamer

Gisteren heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) aangenomen. Het wetsvoorstel is nog niet in beton gegoten, want de Eerste Kamer gaat zich daar nu over buigen. Daarbij kan worden aangedrongen op herziening van het voorstel of kan het voorstel worden verworpen. De Provinciale Statenverkiezingen kunnen verandering brengen in de huidige politieke situatie. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel volgens verwachting in een van de komende maanden aanneemt, zal de wet waarschijnlijk al per 1 juli 2015 in werking treden.  

Over de verplichtingen van de Was, de rol van VGM NL & het advies aan VGM NL leden dient u in te loggen op onze website. Dit gedeelte is uitsluitend toegankelijk voor VGM NL leden.

Lees meer

Warmtewet: VGM NL pleit voor uitzondering niet-gebonden winkels & kantoren

2-3-2015

De Warmtewet is bedoeld om gebonden kleinverbruikers van warmte te beschermen tegen onredelijke voorwaarden en hoge warmteprijzen van leveranciers van warmte. Dat is een goede zaak, maar de huidige wet schiet zijn doel voorbij. Niet alleen kwetsbare consumenten en kleine eenmanszaken vallen onder de werking van de wet, maar ook bedrijven en winkels tot wel 3000 vierkante meter.

Die zijn niet kwetsbaar en ook niet gebonden aan de verhuurder die warmte levert. Deze bedrijven worden onnodig met knellende wettelijke bepalingen opgezadeld, zoals een maximumprijs voor warmte en verplicht lidmaatschap van een geschillencommissie voor consumenten. De wet is duidelijk niet geschreven voor dit type gebruikers.

VGM NL blijft de komende tijd pleiten bij overheid en politiek om warmtelevering tussen een verhuurder van kantoor-, winkel of bedrijfsruimte en een niet-gebonden, bedrijfsmatige huurder uit te zonderen van de wet.

Lees meer

Let op!! De 'Wet Arbeid Vreemdelingen' !

24-2-2015
In toenemende mate krijgen leden van VGM NL te maken met de 'Wet Arbeid Vreemdelingen', de WAV. Deze wet brengt een risico mee op boetes, een risico op imagoschade en een risico op persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van de leden. Deze risico’s kunnen niet worden uitgesloten, maar wel beperkt door in de ‘keten’, van eigenaar tot daadwerkelijke uitvoerder van vastgoedmanagement-activiteiten, goede afspraken te gaan maken over hoe de WAV wordt nageleefd.

Eind 2014 is VGM NL (dé belangenbehartiger van Vastgoed- en VvE Managers in Nederland) hierover in gesprek gegaan met IVBN. Ook Vastgoed Belang is op afstand betrokken. IvCB (Public Affairs bureau) ondersteunt VGM NL hierbij. Vanwege het gezamenlijke belang gaan VGM NL en IVBN een Branchewerkgroep WAV formeren. Deze Werkgroep WAV gaat een model Risicobeperking WAV uitwerken dat leden kunnen inzetten om de wet nog beter na te leven en de risico’s te beperken.

Over de voortgang houden wij onze leden op de hoogte.

Lees meer