RSS feedRSS feed Kennis, professie en belangen onder één dak
Zoek in de ledenlijst

PrivacyStatement

Onder constructie


Laatste Nieuws

Consumenten besteden opnieuw meer

22-10-2014

Consumenten hebben in augustus 1,5 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in augustus 2013. Dat is de grootste consumptiegroei in bijna vier jaar tijd. Vooral aan duurzame goederen gaven consumenten meer uit, meldt het CBS. In de mei, juni en juli lagen de bestedingen van consumenten ook op of net iets boven het niveau van een jaar eerder. De stabilisatie en de groei van de consumptie volgen op bijna drie jaar van vrijwel onafgebroken krimp. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen. Lees meer >>

Lees meer

Oktober: De maand van het huishoudelijk reglement !!

22-10-2014

Is uw huishoudelijk reglement nog wel van deze tijd? Vaak wordt een huishoudelijk reglement opgesteld vlak na splitsing van het gebouw in appartementsrechten en wordt er nadien niet meer naar omgekeken. Het huishoudelijk reglement kan dan in strijd zijn met de inmiddels gewijzigde wetgeving, waardoor de bepalingen niet meer geldig zijn. Bovendien komt het vaak voor dat VvE’s in het huishoudelijk reglement bepalingen hebben opgenomen, die in strijd zijn met het splitsingsreglement. In die gevallen kan door de VvE in rechte geen beroep op deze bepalingen worden gedaan. Daarnaast vergeten VvE’s bepaalde zaken in het huishoudelijk reglement te regelen die nu juist wel in het huishoudelijk reglement geregeld zouden moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan bepalingen betreffende op- en aanbouw of de eisen waaraan harde vloerbedekking moet voldoen. Kortom: tijd om het huishoudelijk reglement te updaten!

In de maand oktober van dit jaar kunt u uw huishoudelijk reglement bij Rijssenbeek Advocaten laten screenen (toetsen aan huidige wet- en regelgeving) of kunt u een (nieuw) huishoudelijk reglement laten opstellen tegen een sterk gereduceerd tarief.

Screenen huishoudelijk reglement: normaal vanaf € 750,00 excl. btw; in de maand oktober (2014) voor slechts € 250,00 excl. btw.
Opstellen (nieuw) huishoudelijk reglement: normaal vanaf € 1.250,00 excl. btw; in de maand oktober (2014) voor  slechts € 795,00 excl.  btw.

Lees meer

Minder investeringen in bedrijfsgebouwen

22-10-2014

In augustus 2014 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 3,8 procent kleiner dan in augustus 2013. Deze daling is vooral te wijten aan de lagere investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen en vervoermiddelen. De investeringen in computers en in machines en installaties waren wel hoger dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS. Sinds oktober 2013 zaten de investeringen in de lift, maar het herstel stokte in mei en juni. De lichte krimp in deze maanden had vooral te maken met een daling van de investeringen in bouwwerken. In juli 2014 was er sprake van een opleving, maar in augustus krompen de investeringen in vaste activa weer. Ook deze ontwikkelingen zijn vooral toe te schrijven aan de investeringen in vastgoed.

Lees meer