RSS feedRSS feed Dé belangenbehartiger voor Vastgoed- en VvE managers in Nederland
Zoek in de ledenlijst
Alle VGM NL leden

Zoek een event

Jong VGM NL

De initiatiefnemers van Jong VGM NL zijn:

Wilko Vermeulen (van ’t Hof Rijnland)
Gert Oostenrijk (MVGM)
Patrick Boernama (Partners & van Heun)
Als je op de namen klikt, kun je direct linken via LinkedIN !

Medio 2015 is er vanuit VGM NL een nieuw initiatief gestart onder de noemer ’Jong VGM NL’. Het primaire doel was om jonge medewerkers (tot 40 jaar) uit de branche bij elkaar te brengen om met elkaar te praten en ideeën uit te wisselen. Aanleiding voor dit initiatief was een bijeenkomst van Jong IVBN en Jong Aedes in 2014 waarbij een aantal jonge VGM NL leden op uitnodiging deel aan heeft mogen nemen. Gegeven het feit dat dit als zeer leerzaam en interessant werd ervaren, is het initiatief ‘Jong VGM NL’ gestart.

Aanmelden voor Jong VGM NL kan via admin@vgm.nl (uitsluitend voor VGM NL leden).

Planning 2016:

Vier events in 2016
Vanuit de initiatiefnemers van Jong VGM NL is het voornemen om in 2016 een viertal events te organiseren rondom onderstaande thema’s.

* Nieuwe markten: Corporaties, gemeenten en Rijksvastgoedbedrijf
* COG en Wonen: Ketensamenwerking
* Overkoepelend/nieuwe markten: Duurzaamheid
* Data/I(C)T: Betekenis, invloed en evt. toegevoegde waarde van big (open) data en/of I(C)T

Terugblik 2015:

1. Eerste verkenningsbijeenkomst 23 juni 2015, VGM NL ledenvergadering, ASR Utrecht
Eerste Jong VGM NL bijeenkomst bij ASR in Utrecht. Doel: Dialoog met 20 vastgoedprofessionals over diverse ontwikkelingen in de markt & de richting en inhoud van Jong VGM NL. Bij deze eerste verkenningsbijeenkomst waren ook Jean-Paul Rouwette en Eric Verwey, vanuit het VGM NL bestuur, aanwezig.

2. Overleggen initiatiefnemers
Bovengenoemde ‘initiatiefnemers’ hebben in de loop van 2015 meerdere keren bij elkaar gezeten. Doel: Sparren over de missie, strategie, jaarplannen en thema’s van Jong VGM NL.

3. Kennismaking bestuur Jong IVBN
Op 7 oktober 2015 hebben de ‘initiatiefnemers’ een overleg gehad met Jong IVBN. Doel: best practices uitwisselen, creëren van betrokkenheid en draagvlak.

4. Officieel akkoord bestuur VGM NL, proefperiode 1 jaar
In het najaar van 2015 heeft het bestuur van VGM NL officieel hun akkoord gegeven voor een proefperiode van één jaar voor Jong VGM NL. In dit jaar krijgt Jong VGM NL de kans om zich te bewijzen als toegevoegde waarde voor VGM NL.

5. Missie Jong VGM NL
Jong VGM NL heeft als missie om op een enthousiaste wijze jonge vastgoedmanagers actief te betrekken bij VGM NL als branchevereniging en hen te laten meepraten over actuele thema’s om op die wijze een complementaire bijdrage te leveren aan de doelen van VGM NL.

Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot Jong VGM NL kunt u bij Paulien Frehé terecht.


Laatste Nieuws

IVBN en VGM NL presenteren uniforme rubricering servicekosten winkels

7-7-2017

Om meer eenduidigheid te krijgen in de servicekostenafrekening voor winkels hebben belangenbehartigers IVBN en Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) in nauwe samenwerking met hun achterbannen een nieuwe standaard ontwikkeld. Een uniforme rubricering servicekosten winkels brengt voor zowel eigenaren als huurders van winkelvastgoed voordelen met zich mee. Zo kunnen eigenaren servicekostenposten in verschillende winkelcentra eenvoudig met elkaar vergelijken. Maar ook retailers kunnen de servicekosten van hun winkels in verschillende centra eenvoudig en per rubriek naast elkaar leggen. Door ‘appels met appels’ te vergelijken ontstaat meer transparantie in de servicekostenafrekening, waardoor het gesprek tussen verhuurder en retailer voortaan sec over de inhoud kan gaan in plaats dat men verzandt in definitieverschillen.

 

De documenten zijn vanaf heden beschikbaar op de website van VGM NL (www.vgm.nl) en IVBN (www.ivbn.nl). VGM NL en IVBN verwachten dat hun leden de nieuwe standaard vanaf 2018 geleidelijk aan zullen invoeren.

Lees meer

VGM NL publiceert Leidraad Servicekosten bij Verkoop van vastgoedbeleggingen

6-7-2017

Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) publiceert de Leidraad Servicekosten bij Verkoop van vastgoedbeleggingen. Deze leidraad geeft huurders, kopers en verkopers van commercieel vastgoed een richtlijn over hoe om te gaan met servicekosten bij verkoop. Het document is vanaf heden beschikbaar op de website van VGM NL (www.vgm.nl).

Lees meer

Wet verbetering functioneren Verenigingen van Eigenaars gepubliceerd in het Staatsblad

15-6-2017

De Wet verbetering functioneren Verenigingen van Eigenaars is op 15 juni 2017 gepubliceerd in het Staatsblad. Dinsdag 21 februari jl. werd het wetsvoorstel ‘Verbetering functioneren VvE’s’ aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer deed dit op dinsdag 23 mei jl. De publicatie van de Wet betekent het eindstation van het wetstraject. De nieuwe regels worden vanaf 1 januari 2018 van kracht.

Inhoud wet
Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is straks verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan, of is 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex. Alleen als 80% van de eigenaren akkoord is, kunnen zij afzien van storten in een onderhoudsfonds. Zij zullen het onderhoud dan van keer tot keer moeten betalen.

Lees meer