RSS feedRSS feed Kennis, professie en belangen onder één dak
Zoek in de ledenlijst

Vervangende machtiging van de kantonrechter: achteraf en vooraf

5-6-2012

In een VvE met twee appartementsrechten is onenigheid ontstaan over reparatie van het dak en het schilderwerk aan de buitengevel. Toen voor de zoveelste keer één van de twee eigenaren last had van lekkage heeft hij een bedrijf gebeld om het dak te repareren en aldus de problemen op te lossen. De andere eigenaar weigert de helft van de kosten te betalen. De gedupeerde eigenaar ging naar de kantonrechter.

 

Lees meer >>>

Bron: VvERECHT.nl   www.vverecht.nl

Deel dit nieuwsbericht
|

Actueel Vastgoed management Nieuws

Archief Vastgoed management Nieuws

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

Laatste Nieuws

Vanaf 1 januari 2015 mag (gehandicapte) woninghuurder zonder toestemming eigenaar wijzigingen in huurwoning aanbrengen

28-7-2014

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), die kort geleden in de Eerste Kamer is aangenomen, heeft tot gevolg dat een woninghuurder, vanaf 1 januari 2015, zonder toestemming van de eigenaar wijzigingen in een huurwoning mag aanbrengen (trapliften etc.). Het komt erop neer dat de eigenaar/verhuurder aanpassingen zal moeten dulden. De huurder heeft na beëindiging van de huurovereenkomst niet de verplichting die aanpassingen weer ongedaan te maken of de eigenaar financieel te compenseren. Dat is een vergaande beperking van het eigendomsrecht, ten gunste van de (gehandicapte) huurder.

 

Wel heeft de eigenaar het recht voorafgaand gehoord te worden door de gemeente. Volgens staatssecretaris Van Rijn kunnen daarbij "de kosten van het eventueel weer in de oude staat herstellen van de woning in de afweging worden betrokken." Dat is het moment voor de eigenaar, dan wel voor de vastgoedmanager als vertegenwoordiger van de eigenaar, om er assertief bovenop te zitten. Voor vergaande aanpassingen zou een arrangement met de gemeente/huurder moeten worden getroffen, dat de aanpassingen worden geduld op voorwaarde dat de huurder/gemeente (in ieder geval een deel van) het herstel voor zijn rekening neemt.

 

Hieronder treft u het betreffende wetsartikel, de toelichting daarop en wat daar tijdens de parlementaire behandeling over is gewisseld. Belangrijke passages zijn geel gemarkeerd.

Lees meer

Vastgoedmarkt: Huurders vaker in de knel

25-7-2014

Door de economische crisis lopen steeds meer mensen het risico dat ze hun huur of hypotheeklasten niet kunnen etalen. Het aantal huishoudens met een zogeheten ‘betaalrisico’ is in tien jaar tijd verdubbeld, van 214.000 in 2002 naar ongeveer 510.000 in 2012. Vooral huurders zitten vaker in de knel. Dat blijkt uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Lees meer >>

Lees meer

VBO Makelaar stelt Huurcheck verplicht om veilige huurtransacties te realiseren

25-7-2014

Vanaf 1 juli 2014 zijn de aangesloten makelaars en verhuurbemiddelaars van VBO Makelaar verplicht om de VBO Huurcheck uit te voeren bij een verhuurtransactie. De brancheorganisatie wil haar leden zo optimaal ondersteunen bij het tot stand brengen van een veilige huurtransactie tussen verhuurder en huurder. Een uniforme verificatie van zowel de potentiële huurder, verhuurder als huurovereenkomst moet illegale huurpraktijken zoals hennepteelt, huurshopping en onderverhuur verder inperken.

 

Via een digitaal dossier wordt de huurtransactie van begin tot eind gecontroleerd. Bij de huurder wordt de identiteit, kredietwaardigheid en huurverleden gecheckt. Maar ook wordt geverifieerd of de verhuur en de op te stellen huurovereenkomst wel rechtmatig zijn. Via de codering rood, oranje of groen krijgen de makelaar en verhuurder een goed beeld van de verhuurtransactie en de betrouwbaarheid en kredietwaardigheid van de huurder. Bij een oranje code is nader onderzoek noodzakelijk. Zo kunnen documenten ontbreken of zijn verlopen. Ook kan er twijfel zijn over de echtheid van loonstroken en werkgeversverklaringen. Op basis van de eindrapportage kan een keuze worden gemaakt of er een huurovereenkomst met deze potentiële huurder moet worden gesloten. Aan de andere kant kan de huurder er bij code groen ook vanuit gaan dat de verhuurder als eigenaar is gerechtigd te verhuren conform wet en regelgeving.

 

Lees meer >>>

Lees meer