RSS feedRSS feed Dé belangenbehartiger voor Vastgoed- en VvE managers in Nederland
Zoek in de ledenlijst

Zoek een event

Kamerbrief over toegelaten instellingen in de Woningwet

3-7-2012

Brief van minister Spies (BZK) aan de Tweede Kamer over nieuwe amendementen inzake herziening van de regels over toegelaten instellingen in de Woningwet.

 

Lees meer >>>

Bron: Rijksoverheid   www.rijksoverheid.nl

Deel dit nieuwsbericht
|

Actueel Vastgoed management Nieuws

Archief Vastgoed management Nieuws

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45

Laatste Nieuws

Persbericht: Jaarlijkse bijeenkomst integriteit: “Gebruik meer je rechterhersenhelft”

24-11-2015

Donderdag 19 november vond in theater Flint in Amersfoort dé jaarlijkse integriteitsbijeenkomst van NeVaP, RICS, IVBN en VGM NL plaats. Dit jaar stond het thema “Macht & Integriteit: hoe gaat u ermee om?” centraal. Met dit thema werd - in navolging van afgelopen jaar - verder ingegaan op integriteit op persoonsniveau.

 

De ruim 200 deelnemers hingen aan de lippen van zowel Oscar David (auteur van het boek "Macht! Van instinct tot integriteit") als Ruben van Zwieten (predikant op de Zuidas en lid van de Monitoring Commissie Code Banken). David heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de werking en dynamiek van macht en gaf de aanwezigen inzicht in de vele puzzelstukjes die samen het fenomeen macht vormen. Van Zwieten benaderde macht vanuit een heel andere invalshoek en ging met name in op het eigen moreel kompas. Volgens hem gebruiken veel mensen in de vastgoedsector vooral hun linkerhersenhelft, waar de ratio, de feiten, de orde en strategie domineren. Van Zwieten pleit voor het beter benutten van de rechterhersenhelft, voor het ontdekken van je intuïtie, je verbeelding en je fantasie. Op die manier kijk je buiten de ‘kaders’ en kun je beter reflecteren op je eigen gedrag.

 

NeVaP, RICS, IVBN en VGM NL benadrukken het belang van een jaarlijks terugkerende bijeenkomst over integriteit. De hele sector is gebaat bij integere organisaties en integere collega’s en concullega’s. Door regelmatig met elkaar over dit onderwerp kennis en ervaring te blijven uitwisselen, blijft het belang van integer handelen actueel. De volgende integriteitsbijeenkomst voor de vastgoedsector zal plaatsvinden op donderdag 17 november 2016.

Lees meer

Update nieuw model splitsings-reglement

23-11-2015

Tijdens de vergadering van de Juristen Vereniging Appartementsrecht (JVA) van 12 november jl. heeft de Projectgroep van de Koninklijke Beroepsorganisatie voor het Notariaat (KNB), die zich bezig houdt met het nieuwe model-splitsingsreglement 2016, meegedeeld, dat het in zijn voornemen ligt dat nieuwe reglement  in het voorjaar van 2016 te presenteren.
 
Het nieuwe reglement zal uiteraard op de eerste plaats inzoomen op de eveneens in 2016 door te voeren wetswijziging (verplichte vulling van het reservefonds, normen voor het MJOP en regels voor het aantrekken van financiering voor groot onderhoud en verduurzaming). Daarnaast is het de bedoeling om in het reglement het systeem zodanig te wijzigen, dat beter dan voorheen duidelijk is, dat het exclusieve gebruik van een privé gedeelte of het gezamenlijke gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten geheel los staat van de vraag voor wiens rekening de kosten van onderhoud etc van (de delen van) het gebouw zijn. Daarom zullen de zogenaamde gebruiks- en kostenbepalingen beter worden gegroepeerd. Inhoudelijk zullen voorts regels worden ingevoerd, uitgebreid of gewijzigd, die bijvoorbeeld betrekking hebben op ingebruikgeving van gemeenschappelijke gedeelten aan een eigenaar, op de vraag welke kosten de individuele eigenaar moet dragen, op de vraag welke gebruiksbeperkingen een privé gedeelte kent, op de ontzegging van het gebruik, op splitsing van de exploitatierekening ten behoeve van verhurende eigenaars, op de vraag voor welke besluiten een versterkte meerderheid van stemmen noodzakelijk is, etc.

Lees meer

Menno van der Horst benoemd tot nieuw bestuurslid VGM NL

19-11-2015

Op 19 november 2015 is tijdens de VGM NL-ledenvergadering Menno van der Horst (49) unaniem gekozen als nieuw bestuurslid van VGM NL met de portefeuille ‘vastgoeddata en – administratie’.

Menno van der Horst, financieel directeur & mede eigenaar van MVGM, brengt  ruime ervaring op het  gebied van vastgoed administratie & management / ICT mee.

van der Horst: “Ik zie een grote toegevoegde waarde van het collectief oppakken van diverse knelpunten en veranderingen samen met andere beheerders. We verdelen hierdoor het werk over meer partijen. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat we hierdoor zaken sneller, efficiënter en beter kunnen organiseren.

Het verbeteren van de efficiency op allerlei terreinen door de inzet van innovatieve oplossingen geeft mij al jarenlang veel voldoening. Dat onderwerp nu samen met vak-collega’s aanpakken om tot branche brede oplossingen te komen geeft naar mijn stellige overtuiging nog meer voordelen!”

Lees meer