RSS feedRSS feed Kennis, professie en belangen onder één dak
Zoek in de ledenlijst

Kamerbrief vernieuwde CBS-statistiek en scheefwonen

6-7-2012

Brief van minister Spies (BZK) aan de Tweede Kamer over een CBS-statistiek over de inkomensverdeling in de huursector en hoe scheefwonen kan worden onderzocht.

 

Lees meer >>>

Bron: Rijksoverheid    www.rijksoverheid.nl

Deel dit nieuwsbericht
|

Actueel Vastgoed management Nieuws

Archief Vastgoed management Nieuws

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

Laatste Nieuws

Kamerbrief over inkomensafhankelijke huurverhoging 2014

15-4-2014

Brief van minister Blok (Wonen & Rijksdienst) aan de Tweede Kamer over het resultaat van de nieuwe werkwijze in de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging van 2014.

 

Lees meer >>>

Lees meer

Kabinet vult hervormingen huursector in

14-4-2014

Het kabinet heeft op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst ingestemd met de uitwerking van de hervormingen op de huurmarkt, die de doorstroming op de woningmarkt gaan bevorderen en ervoor gaan zorgen dat er een beter passend aanbod van huurwoningen komt in zowel de sociale- als de vrije sector.

 

 

Het taakgebied van corporaties wordt gericht op het huisvesten van lagere inkomens, het toezicht op de corporatiesector wordt versterkt en corporaties en gemeenten maken bindende prestatieafspraken over wat er lokaal nodig en mogelijk is. Ook moeten corporaties nadrukkelijker gaan toetsen of een aangeboden woning ook betaalbaar is voor de gegadigde.

 

Lees meer >>>

Lees meer

IVBN reageert gemengd op politiek compromis huurmarkt

14-4-2014

Afbakening taakgebied corporaties maakt investeren in vrije sector huur beter mogelijk

Voorzitter van IVBN, Henk Jagersma, reageert gemengd op het Kabinetsvoornemen inzake de hervormingen in de huursector. Voor IVBN is het belangrijkste punt daaruit de bevestiging van het Kabinet dat het taakgebied van de corporaties wordt gericht op het huisvesten van lagere inkomens. Er komen meer waarborgen om marktverstoring door corporaties in het vrije markt segment te voorkomen, waaronder een marktoets of marktpartijen bereid zijn tot dergelijke investeringen, alvorens de corporatie daartoe mag overgaan. Henk Jagersma: “We zijn graag bereid om, samen met de minister daarover met de corporatiesector in gesprek te gaan. We verwachten dat de corporatiesector zich nu echt primair gaat richten op de sociale kernvoorraad, waar nog gigantische opgaven liggen in de stadvernieuwing, sloop en renovatie, passende huisvesting voor één en tweepersoonshuishoudens en zorgwoningen voor ouderen met lagere inkomens. Laten we samenwerken, zodat de markt daarnaast een substantiële vergroting van de vrije sector kan realiseren. Als ieder zich vanuit zijn eigen positie en sterke kanten daarvoor sterk maakt, komen we samen verder.” Volgens Jagersma is het wel van het grootste belang dat de details de komende periode verder uitgewerkt worden. De nog bestaande onduidelijkheden, bijvoorbeeld over de ruimte die er binnen stads- en dorpsvernieuwing aan corporaties wordt gegeven, moeten worden opgelost.

 

Lees meer >>>

Lees meer