RSS feedRSS feed Kennis, professie en belangen onder één dak
Zoek in de ledenlijst

Spies wil huisjesmelkers verder aanpakken

19-7-2012

 

Om de leefbaarheid in achterstandswijken in grote steden te verbeteren, neemt minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken extra maatregelen. Zo krijgen gemeenten de mogelijkheid om huisjesmelkers een verhuurverbod op te leggen. De malafide huiseigenaar krijgt niet direct een verhuurverbod opgelegd. Hij krijgt eerst een boete. Helpt dat niet, dan kan een slechte verhuurder het beheer van een pand uit handen worden genomen. Als laatste middel zou er een verhuurverbod kunnen komen voor alle gebouwen van een malafide verhuurder.

Een woordvoerder van de minister bevestigde woensdag berichtgeving hierover in dagblad Trouw. De maatregelen moeten leiden tot een beter leer-, leef- en woonklimaat in de wijken, schrijft Spies woensdag aan de Tweede Kamer.

Naast het verhuurverbod gaat het dan onder meer om de invoering van een woninginvesteringszone. Dat houdt in dat welwillende bewoners andere buurtbewoners kunnen dwingen om woningen, buitenruimte of straten te onderhouden. Ook de verbouw van een woning tot twee of meer woningen wordt aangepakt. Het gaat hier om een verruiming van de zogeheten Rotterdamwet, een wet die het onder meer mogelijk maakt een inkomenseis te stellen voor bepaalde wijken. Toen deze wet werd ingevoerd, is afgesproken die na vijf jaar te evalueren.

Het pakket maatregelen maakt deel uit van een bredere aanpak door het kabinet van achterstandswijken onder meer in het onderwijs. Zo wordt geld vrijgemaakt om het taalniveau van peuterleidsters omhoog te brengen, zodat taalachterstanden bij kinderen al op jonge leeftijd worden aangepakt. Ook wordt op verzoek van de gemeente Rotterdam onderzocht of het mogelijk is jongeren verplicht naar school te laten gaan tot ze een diploma hebben of 23 jaar zijn.

Alle nieuwe voorstellen moeten nog nader worden uitgewerkt door het ministerie. Spies hoopt het wetsvoorstel begin volgend jaar naar de Tweede Kamer te kunnen sturen.

Bron: www.vastgoedmarkt.nl

Deel dit nieuwsbericht
|

Actueel Vastgoed management Nieuws

Archief Vastgoed management Nieuws

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42

Laatste Nieuws

Zoek het voorlopige energielabel alvast op

21-10-2014

Het definitief energielabel is per 1 januari 2015 verplicht bij verkoop of verhuur van woningen. Het label verschilt van het energielabel dat al sinds 2008 verplicht is. Vanaf 1 januari 2015 ontvangen 5 miljoen huiseigenaren in 5 weken tijd een brief met het voorlopige energielabel van de Rijksoverheid. Het voorlopige energielabel is nu ook al te vinden op de website http://energielabel-checker.rvo.nl.

Lees meer

‘Rabobank luidt noodklok over winkelgebieden’

20-10-2014

Als er op korte termijn geen adequate reactie komt op de leegstand in winkelgebieden, zal het aantal faillissementen in de detailhandel verder toenemen. Partijen die met een oplossing kunnen komen zijn retailers, vastgoedeigenaren en de politiek, maar die weten elkaar in veel gevallen niet te vinden. Rabobank wil deze partijen daarom met elkaar verbinden, laat sectorspecialist Alexander Heijkamp aan RetailNews weten. Lees meer >>

Lees meer

Opiniestuk FD Hans Sterk: Brancheorganisaties moeten veel meer op de stoel van de ondernemer zitten

20-10-2014

Bedrijven verwachten vandaag de dag toegevoegde waarde van lidmaatschappen 

Hans Sterk

In Nederland zijn ruim duizend brancheverenigingen landelijk actief, die honderdduizenden bedrijven vertegenwoordigen. Door aansluiting bij een of meer daarvan willen ondernemingen de mogelijkheden voor win-win, samen meer bereiken dan de optelsom van individuele winstkansen, vergroten. De verenigingen streven dit na door collectieve belangenbehartiging, lobby en ondersteuning van werkgeversbelangen. Ook bieden zij advisering, kortingen en inzicht in impactvolle trends. Zelden of nooit treden zij op in de commerciële praktijk van het aangesloten bedrijf. Deze vorm van dienstverlening is vanwege concurrentievervalsing altijd ontweken omdat ze dan ‘op de stoel van de ondernemer’ gaan zitten

Deze traditionele opstelling is niet meer afdoende. Door de diep doorwerkende crisis en veranderende marktomstandigheden kijken bedrijven anders naar de toegevoegde waarde van lidmaatschappen. Zij verwachten een aantoonbaarder bijdrage aan hun succes in de markt. Opportuun en begrijpelijk want de groeiverwachting van de nationale economie in de komende jaren ligt op gemiddeld 1 tot 1,5 % per jaar. Daarmee duurt het nog jaren voordat de achtergebleven bedrijfsresultaten zijn weggewerkt. Professionele assistentie daarbij is welkom. Brancheorganisaties transformeren daarom naar ondernemersorganisaties, waarbij werkende weg moet blijken hoe dicht zij de ondernemerspraktijk mogen naderen.

Deze nieuwe positionering kondigt zich al enige tijd aan. Het maatschappelijk middenveld vertoont haarscheurtjes waardoor de vanzelfsprekendheid van de polder en de collectieve afspraken aan kracht en legitimiteit inboeten. Niet alleen bij een groeiend deel van de politiek, maar ook bij het middenveld zelf. Zo stelde voorzitter van VNO-NCW, Hans de Boer, bij zijn aantreden het sociaal akkoord en afgesproken collectiviteiten als pensioen en ziektekosten aan de kaak, waarbij hij benadrukt dat mensen zelf het heft in handen moeten nemen. Ook de vanzelfsprekendheid van lidmaatschappen staat onder druk. Vooral jongeren en starters zoeken naar flexibeler verbindingen. Oude structuren waarbij leden zich in dienst stellen van de organisatie zijn minder vanzelfsprekend. Parallel wegen leden kritisch de vele dubbellidmaatschappen. Dat heeft effect op de inkomsten van deze organisaties en legt extra druk op het aantonen van toegevoegde waarde.

De positie van brancheorganisaties wordt bovendien bedreigd door de intrede van de netwerkeconomie. De bestaande grenzen tussen bedrijven vervagen en nieuwe strategieën veroveren de markt. Het gaat steeds meer om ‘open samenwerkingsmodellen’, waarbij ondernemingen uit verschillende sectoren met elkaar in allianties en consortia samenwerken. Het veelal verkokerde branchemodel wordt daarmee voluit uitgedaagd. De context van het ondernemen verandert en in het kielzog ook de argumentatie achter aansluiting.

Brancheorganisaties moeten nu vanuit twee verwachtingen waarde toevoegen. Enerzijds vanuit het klassieke domein met collectieve belangenbehartiging en afspraken, anderzijds vanuit een nieuw ondernemend domein. De toekomst van dit soort verenigingen ligt daarmee in een hybride werkelijkheid. De traditionele opstelling,ingericht volgens de Rijnlandcultuur, wordt gecombineerd met de Angelsaksische cultuur, die meer is gericht op facilitering van innovatie, markt, beperkte overheidsbemoeienis en ondernemerschap.

Brancheorganisaties worden meer en meer een innovatie- en ontmoetingsplaats van ondernemerschap. Zij spelen daarbij concreet in op actuele ondernemersvraagstukken, brengen leden op ideeën, informeren hen over nieuwe businessmodellen en verbinden netwerken, technologieën en mensen. Hierbij staat het marktdenken centraal, gericht op versterking en vernieuwing van productie en dienstverlening.

De veranderingen in het bedrijfsleven gaan snel. Ondernemers schuiven door naar nieuwe markten en samenwerkingsverbanden als daar meer perspectief lijkt te zitten. Dan kan de aansluiting bij een louter branchegeoriënteerde organisatie een knellende factor zijn, die je remt in je denken en ambities. Nieuwe intersectorale of marktgeoriënteerde samenwerkingsverbanden kunnen dan aantrekkelijker zijn om tijd en middelen in te steken. De vraag is of brancheorganisaties de dynamiek en snelheid die het bedrijfsleven zelf al heeft ingezet, kunnen volgen. De huidige opgaven vragen om een nieuwe houding, een andere manier van kijken en handelen. De vitaliteit van brancheorganisaties hangt af van hun vermogen te moderniseren naar een hybride cultuur, die naar verwachting slechts een tussenstap is naar een nieuwe positie die mogelijk nog nadrukkelijker het ondernemen ondersteunt.

Hans Sterk is directeur van de netwerkorganisatie SterkBestuur. Hij schreef dit artikel in dialoog met de netwerkpartners Erik Anschütz, John Jaakke (Trusted Advisors), Ike Overdiep (Opus8), Stef van Breugel (VanBreugelArtProjects) en Victor Vliegenthart (StrategieInUitvoering)

Lees meer