RSS feedRSS feed Kennis, professie en belangen onder één dak
Zoek in de ledenlijst

Spies wil huisjesmelkers verder aanpakken

19-7-2012

 

Om de leefbaarheid in achterstandswijken in grote steden te verbeteren, neemt minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken extra maatregelen. Zo krijgen gemeenten de mogelijkheid om huisjesmelkers een verhuurverbod op te leggen. De malafide huiseigenaar krijgt niet direct een verhuurverbod opgelegd. Hij krijgt eerst een boete. Helpt dat niet, dan kan een slechte verhuurder het beheer van een pand uit handen worden genomen. Als laatste middel zou er een verhuurverbod kunnen komen voor alle gebouwen van een malafide verhuurder.

Een woordvoerder van de minister bevestigde woensdag berichtgeving hierover in dagblad Trouw. De maatregelen moeten leiden tot een beter leer-, leef- en woonklimaat in de wijken, schrijft Spies woensdag aan de Tweede Kamer.

Naast het verhuurverbod gaat het dan onder meer om de invoering van een woninginvesteringszone. Dat houdt in dat welwillende bewoners andere buurtbewoners kunnen dwingen om woningen, buitenruimte of straten te onderhouden. Ook de verbouw van een woning tot twee of meer woningen wordt aangepakt. Het gaat hier om een verruiming van de zogeheten Rotterdamwet, een wet die het onder meer mogelijk maakt een inkomenseis te stellen voor bepaalde wijken. Toen deze wet werd ingevoerd, is afgesproken die na vijf jaar te evalueren.

Het pakket maatregelen maakt deel uit van een bredere aanpak door het kabinet van achterstandswijken onder meer in het onderwijs. Zo wordt geld vrijgemaakt om het taalniveau van peuterleidsters omhoog te brengen, zodat taalachterstanden bij kinderen al op jonge leeftijd worden aangepakt. Ook wordt op verzoek van de gemeente Rotterdam onderzocht of het mogelijk is jongeren verplicht naar school te laten gaan tot ze een diploma hebben of 23 jaar zijn.

Alle nieuwe voorstellen moeten nog nader worden uitgewerkt door het ministerie. Spies hoopt het wetsvoorstel begin volgend jaar naar de Tweede Kamer te kunnen sturen.

Bron: www.vastgoedmarkt.nl

Deel dit nieuwsbericht
|

Actueel Vastgoed management Nieuws

Archief Vastgoed management Nieuws

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42

Laatste Nieuws

IVBN: Politiek moet aanbevelingen commissie afdwingen

31-10-2014

De institutionele vastgoedbeleggers verenigd in de IVBN verwachten dat de politiek zal gaan afdwingen dat de corporatiesector zich voortaan inderdaad primair gaat richten op de sociale kernvoorraad, waar ‘immers nog gigantische opgaven liggen’ in de stadvernieuwing, sloop en renovatie, en energiebesparing van bestaande sociale huurwoningen Het advies van de enquêtecommissie betekent ook dat de huidige ingewikkelde novelle en de algemene maatregelen van bestuur (AMvB) 'aanzienlijk simpeler' kunnen. Dat schrijft de IVBN in een reactie op de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie, die donderdag 30 oktober werden gepubliceerd.

Lees meer

JLL: Servicekosten kantoorgebouwen blijven dalen

31-10-2014

De gemiddelde servicekosten voor Nederlandse kantoorgebouwen zijn in 2013 met circa 4 procent gedaald naar 31,52 euro per m2 (vvo) per jaar. In 2012 bedroegen deze kosten 32,87 euro. De daling van 4 procent komt met name door lagere energiekosten en daling van de kosten voor liftonderhoud en afvalverwijdering. Dat blijkt uit de zogenoemde OSCAR-benchmark 2014 (Office Service Charge Analysis Report) van vastgoedadviseur JLL voor servicekosten van kantoorgebouwen. De nieuwe benchmark werd gepresenteerd tijdens de bijeenkomst ‘Benchmark Servicekosten Kantoren in Nederland’ die plaatsvond op donderdag 30 oktober in gebouw Delftse Poort in Rotterdam.

Jac Bressers, Director Property & Asset Management van JLL: ‘De afgelopen vijf jaar zijn de servicekosten met 10 procent gedaald van 35,27 euro in 2009 naar het huidige niveau van 31,52 euro. Wij verwachten dat deze daling de komende jaren verder zal doorzetten als gevolg van de nog steeds dalende energietarieven. Ook zien we in toenemende mate dat eigenaren, gebruikers en beheerders gezamenlijk maatregelen treffen die het energieverbruik verder terugdringen.’

Sven Bertens, Head of Research van JLL en verantwoordelijk voor het onderzoek: ‘Voor het eerst hebben we dit jaar ook de servicekosten van leegstaande kantoorgebouwen onderzocht. Deze liggen met 14,92 euro per m2 vvo per jaar op ongeveer de helft van de kosten van verhuurde kantoren. Met name de kosten voor elektra dalen significant bij leegstand, net als de kosten voor bijvoorbeeld huismeester en schoonmaak.’ Leegstandsbeheer is echter een belangrijke factor in de kosten bij leegstand, legt hij uit. Daar waar leegstandsbeheer plaatsvindt is er sprake van bezetting in het gebouw en is het dus nodig comfort te leveren in de vorm van warmte of koeling, water, enzovoorts. De sterkste reductie van servicekosten is dan ook te zien bij gebouwen die helemaal leegstaan en die de mogelijkheid hebben om installaties uitsluitend functioneel in te stellen. Dit laatste betekent het leveren van warmte of koeling op een minimaal niveau waarbij de levensduur van de installaties zo goed mogelijk wordt gewaarborgd.’

JLL verwacht voor de komende jaren dat er vooral zal worden bespaard door een betere afstemming van het service- en comfortniveau van een gebouw met de daadwerkelijke vraag van de gebruikers en door het verduurzamen van kantoorgebouwen.

Lees meer

‘Meer aanbod, minder opname op kantorenmarkt’

31-10-2014

Het aanbod op de kantorenmarkt is licht toegenomen en het opnamevolume vertoont op jaarbasis, in tegenstelling tot onze economie, een daling. Dat blijkt uit het derde kwartaalbericht Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2014 dat onlangs is verschenen. Op 1 oktober bedraagt het aantal beschikbare vierkante meters kantoorruimte ruim 7,2 miljoen. In vergelijking met drie maanden geleden is daarmee sprake van een lichte aanbodstijging van 1 procent. Wederom wordt het aanbod voor het grootste deel bepaald door Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, te weten 62 procent van het totaal aantal beschikbare vierkante meters kantoorruimte in Nederland.

Lees meer