RSS feedRSS feed Kennis, professie en belangen onder één dak
Zoek in de ledenlijst

Spies wil huisjesmelkers verder aanpakken

19-7-2012

 

Om de leefbaarheid in achterstandswijken in grote steden te verbeteren, neemt minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken extra maatregelen. Zo krijgen gemeenten de mogelijkheid om huisjesmelkers een verhuurverbod op te leggen. De malafide huiseigenaar krijgt niet direct een verhuurverbod opgelegd. Hij krijgt eerst een boete. Helpt dat niet, dan kan een slechte verhuurder het beheer van een pand uit handen worden genomen. Als laatste middel zou er een verhuurverbod kunnen komen voor alle gebouwen van een malafide verhuurder.

Een woordvoerder van de minister bevestigde woensdag berichtgeving hierover in dagblad Trouw. De maatregelen moeten leiden tot een beter leer-, leef- en woonklimaat in de wijken, schrijft Spies woensdag aan de Tweede Kamer.

Naast het verhuurverbod gaat het dan onder meer om de invoering van een woninginvesteringszone. Dat houdt in dat welwillende bewoners andere buurtbewoners kunnen dwingen om woningen, buitenruimte of straten te onderhouden. Ook de verbouw van een woning tot twee of meer woningen wordt aangepakt. Het gaat hier om een verruiming van de zogeheten Rotterdamwet, een wet die het onder meer mogelijk maakt een inkomenseis te stellen voor bepaalde wijken. Toen deze wet werd ingevoerd, is afgesproken die na vijf jaar te evalueren.

Het pakket maatregelen maakt deel uit van een bredere aanpak door het kabinet van achterstandswijken onder meer in het onderwijs. Zo wordt geld vrijgemaakt om het taalniveau van peuterleidsters omhoog te brengen, zodat taalachterstanden bij kinderen al op jonge leeftijd worden aangepakt. Ook wordt op verzoek van de gemeente Rotterdam onderzocht of het mogelijk is jongeren verplicht naar school te laten gaan tot ze een diploma hebben of 23 jaar zijn.

Alle nieuwe voorstellen moeten nog nader worden uitgewerkt door het ministerie. Spies hoopt het wetsvoorstel begin volgend jaar naar de Tweede Kamer te kunnen sturen.

Bron: www.vastgoedmarkt.nl

Deel dit nieuwsbericht
|

Actueel Vastgoed management Nieuws

Archief Vastgoed management Nieuws

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41

Laatste Nieuws

Verhuur topsegment kantoren groeit, aldus WTC Amsterdam

29-7-2014

Het WTC Amsterdam laat weten een uitmuntend kwartaal van 2014 achter de rug te hebben. Het handelscentrum sloot vijf transacties met nieuwe huurders, en 22 zittende huurders hebben een verlening of uitbreiding van hun huur toegezegd. Volgens het WTC bevestigen de cijfers het beeld dat de verhuur van kantoren in het topsegment groeit in Nederland.

 

WTC Amsterdam heeft in het tweede kwartaal van 2014 vijf transacties gesloten met nieuwe huurders, in totaal voor 565 m². Met 22 zittende huurders is overeenstemming bereikt over de verlenging en/of uitbreiding van hun huurovereenkomst met een gezamenlijk metrage van circa 5.367 m². De leegstand (direct beschikbaar kantooraanbod) in WTC Amsterdam bedraagt ultimo juli 2014 circa 3.255 m². De retentiegraad m.b.t. kantoorruimte over het tweede kwartaal van 2014 is 89%.

In het 3e kwartaal van 2014 de overeenkomst met Kempen (11.200 m²) verlengd. De verwachting is dat er nog meer transacties worden afgerond die zorgen voor een afname van de kantorenleegstand tot onder de 2% per jaareinde (en derhalve een bezettingsgraad van ruim 98%).

 

Verhuur topsegment groeit

De cijfers bevestigen het beeld dat de verhuur van kantoren in het topsegment groeit in Nederland, waarbij de Amsterdamse Zuidas de absolute toplocatie is in Nederland. Voor het derde jaar achtereen is de Zuidas gekozen als beste kantorenlocatie van Nederland. De Zuidas kent een kantoorleegstand van gemiddeld 6,5%. Naast de kantorenontwikkeling is er veel aandacht voor woningbouw en andere voorzieningen. Deze menging van functies en levendigheid zorgt ervoor dat Zuidas een interessante investeringslocatie is voor internationale beleggers. Deze dynamische omgeving, maar eveneens de kwaliteit van het gebouw en de bereikbaarheid van WTC Amsterdam gaven de doorslag in de transacties. Ook de gunstige internationale prijsstelling ziet WTC Amsterdam als een voordeel voor bedrijven.

Lees meer

Colliers: Buitenlandse interesse wakkert beleggingsvuur aan

29-7-2014

Uit het rapport, Investment Market Report H1 2014, een analyse van de Nederlandse beleggingsmarkt, komt naar voren dat de vorig jaar ingezette stijging van beleggingen in Nederlands vastgoed zich het eerste halfjaar van 2014 heeft voortgezet. Deze stijging geldt voor alle vastgoedsegmenten, al is kantoorruimte met 30% het meest in trek. In het eerste halfjaar van 2014 werd € 3,9 miljard geïnvesteerd in Nederlands vastgoed, het hoogste volume sinds 2009.Tevens blijkt een toenemende interesse van buitenlandse investeerders in de Nederlandse vastgoedmarkt goed voor twee derde van het totaal geïnvesteerde vermogen. Deze interesse is ontstaan door het relatief lage prijsniveau in Nederland vergeleken met markten als Londen en Parijs én de stabiele Nederlandse economie. 

Wilt u meer weten over de Nederlandse beleggingsmarkt? Download het Colliers International Investment Market Report H1 2014 hier.

Lees meer

Vanaf 1 januari 2015 mag (gehandicapte) woninghuurder zonder toestemming eigenaar wijzigingen in huurwoning aanbrengen

28-7-2014

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), die kort geleden in de Eerste Kamer is aangenomen, heeft tot gevolg dat een woninghuurder, vanaf 1 januari 2015, zonder toestemming van de eigenaar wijzigingen in een huurwoning mag aanbrengen (trapliften etc.). Het komt erop neer dat de eigenaar/verhuurder aanpassingen zal moeten dulden. De huurder heeft na beëindiging van de huurovereenkomst niet de verplichting die aanpassingen weer ongedaan te maken of de eigenaar financieel te compenseren. Dat is een vergaande beperking van het eigendomsrecht, ten gunste van de (gehandicapte) huurder.

 

Wel heeft de eigenaar het recht voorafgaand gehoord te worden door de gemeente. Volgens staatssecretaris Van Rijn kunnen daarbij "de kosten van het eventueel weer in de oude staat herstellen van de woning in de afweging worden betrokken." Dat is het moment voor de eigenaar, dan wel voor de vastgoedmanager als vertegenwoordiger van de eigenaar, om er assertief bovenop te zitten. Voor vergaande aanpassingen zou een arrangement met de gemeente/huurder moeten worden getroffen, dat de aanpassingen worden geduld op voorwaarde dat de huurder/gemeente (in ieder geval een deel van) het herstel voor zijn rekening neemt.

 

Hieronder treft u het betreffende wetsartikel, de toelichting daarop en wat daar tijdens de parlementaire behandeling over is gewisseld. Belangrijke passages zijn geel gemarkeerd.

Lees meer