RSS feedRSS feed Dé belangenbehartiger voor Vastgoed- en VvE managers in Nederland
Zoek in de ledenlijst

Zoek een event

Spies wil huisjesmelkers verder aanpakken

19-7-2012

 

Om de leefbaarheid in achterstandswijken in grote steden te verbeteren, neemt minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken extra maatregelen. Zo krijgen gemeenten de mogelijkheid om huisjesmelkers een verhuurverbod op te leggen. De malafide huiseigenaar krijgt niet direct een verhuurverbod opgelegd. Hij krijgt eerst een boete. Helpt dat niet, dan kan een slechte verhuurder het beheer van een pand uit handen worden genomen. Als laatste middel zou er een verhuurverbod kunnen komen voor alle gebouwen van een malafide verhuurder.

Een woordvoerder van de minister bevestigde woensdag berichtgeving hierover in dagblad Trouw. De maatregelen moeten leiden tot een beter leer-, leef- en woonklimaat in de wijken, schrijft Spies woensdag aan de Tweede Kamer.

Naast het verhuurverbod gaat het dan onder meer om de invoering van een woninginvesteringszone. Dat houdt in dat welwillende bewoners andere buurtbewoners kunnen dwingen om woningen, buitenruimte of straten te onderhouden. Ook de verbouw van een woning tot twee of meer woningen wordt aangepakt. Het gaat hier om een verruiming van de zogeheten Rotterdamwet, een wet die het onder meer mogelijk maakt een inkomenseis te stellen voor bepaalde wijken. Toen deze wet werd ingevoerd, is afgesproken die na vijf jaar te evalueren.

Het pakket maatregelen maakt deel uit van een bredere aanpak door het kabinet van achterstandswijken onder meer in het onderwijs. Zo wordt geld vrijgemaakt om het taalniveau van peuterleidsters omhoog te brengen, zodat taalachterstanden bij kinderen al op jonge leeftijd worden aangepakt. Ook wordt op verzoek van de gemeente Rotterdam onderzocht of het mogelijk is jongeren verplicht naar school te laten gaan tot ze een diploma hebben of 23 jaar zijn.

Alle nieuwe voorstellen moeten nog nader worden uitgewerkt door het ministerie. Spies hoopt het wetsvoorstel begin volgend jaar naar de Tweede Kamer te kunnen sturen.

Bron: www.vastgoedmarkt.nl

Deel dit nieuwsbericht
|

Actueel Vastgoed management Nieuws

Archief Vastgoed management Nieuws

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44

Laatste Nieuws

Persbericht: VGM NL vernieuwt Model Beheer Overeenkomst VvE Management & Algemene Voorwaarden

24-3-2015

VGM NL introduceert een nieuw Model Beheer Overeenkomst VvE Management & Algemene Voorwaarden. VGM NL nam dit initiatief, omdat het de vraag naar een nieuw, actueel model in de markt zag. De versie uit 2006 en ook de voorwaarden die door VGM NL in 2012 werden uitgebracht, dekten niet meer de volledige lading voor VvE-beheerders en VvE’s zelf. De eerste versie uit 2006 werd uitgegeven door Consen, toentertijd landelijk belangenbehartiger van VvE-beheerders. Het document was ingehaald door de tijd en toe aan een update, zodat de transparantie in de markt weer optimaal wordt.

De nieuwe versie van de Model Beheer Overeenkomst borgt nu niet alleen de belangen van de beheerder, maar zorgt ook dat een VvE ermee uit de voeten kan. Het is immers een overeenkomst tussen dienstverlener en klant. De inhoud is mede tot stand gekomen door te luisteren naar  consumentenorganisaties, VvE-belangenorganisaties en de achterban van VGM NL zelf. Hiermee wordt voorzien in de behoefte aan een actueel model om goede afspraken te kunnen maken tussen VvE-beheerders en VvE’s over de dienstverlening die de VvE-beheerder levert, tegen welke voorwaarden en welke prijs. Ook zaken waarbij een partij risico loopt, zoals het in dienst hebben van een ‘arbeidsvreemdeling’, zijn meegenomen in het nieuwe model. Zo ook de laagdrempelige optie van het kunnen raadplegen van een geschillencommissie in geval van een conflict tussen de VvE en haar beheerder. Dit soort toevoegingen maakt dat partijen nog beter weten waar ze aan toe zijn en zodoende meer houvast hebben.

René Brinkhuijsen, bestuurslid van VGM NL: “Met dit document hebben we een raamwerk neergezet, waar binnen dienstverlening opnieuw meetbaar is gemaakt tegen de nu geldende normen. Letterlijk kun je stellen dat er maten in staan, waaraan je kunt meten of klopt wat er gebeurt. Dit voorkomt teleurstellingen en biedt houvast. Het is tevens een bekrachtiging van het vertrouwen dat je in elkaar stelt. Ik zie het als een belangrijke en betrouwbare bouwsteen van de professionaliseringsslag die er in de VvE-branche continu gaande is.”

“Wij zijn er trots op dat we samen met alle betrokken partijen tot deze modelovereenkomst en algemene voorwaarden gekomen zijn. Het is een mooie, toegankelijke standaard. Ik nodig iedereen – inclusief corporaties en beleggers in appartementen – dan ook van harte uit het model te gebruiken. Ook diensten uitbesteden aan een vastgoedbeheerder die bij ons is aangesloten, is natuurlijk een optie die iedereen vrij staat”, zegt Ilse Kaandorp, manager Woningen & VvE Management van VGM NL.

Klik hier voor de documenten

Lees meer

Gevolgen verhuurders na wijziging in de Opiumwet

24-3-2015

Op 1 maart 2015 is de Opiumwet gewijzigd. De wijziging in de Opiumwet is bedoeld om de strafbaarheid van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt zwaarder te straffen. 

De wijziging van de Opiumwet heeft gevolgen voor verhuurders. Een verhuurder dient te voldoen aan zijn zorgplicht. Doet hij dat niet dan kan hij worden gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of geldboete van de vijfde categorie.

Lees meer >>

Lees meer

Retailagenda aangeboden aan minister Kamp: meer kansen voor winkeliers

18-3-2015

Op dinsdag 17 maart werd aan minister Kamp de retailagenda aangeboden.
“Winkeliers, verhuurders van winkelpanden en gemeenten gaan samen aan de aantrekkelijkheid van winkelstraten werken. De winkeliers krijgen zo de kans om in te spelen op de veranderende marktomstandigheden en te profiteren van de aantrekkende economie,” aldus minister Kamp.

Klik hier voor de retailagenda.

Lees meer