RSS feedRSS feed Kennis, professie en belangen onder één dak
Zoek in de ledenlijst

Investeringen in energiebesparing en duurzame energie: 1,5 miljard euro

23-7-2012

In 2011 investeerden bedrijven fors meer in energiebesparing en duurzame energie. Er werd een fiscale aftrek aangevraagd voor 1,5 miljard aan investeringen, een toename van 45 procent ten opzichte van 2010. Dit meldt AgentschapNL in het jaarverslag van de Energie – Investeringsaftrek (EIA).

 

Het zwaartepunt ligt op energiebesparing, waarin 820 miljoen euro in werd geïnvesteerd. In het opwekken van duurzame energie werd bijna 640 miljoen euro gestoken. Agentschap NL ontving in 2011 bijna 16.000 aanvragen voor een fiscaal voordeel, dit is beduidend meer dan voorgaande jaren.

 

Lees meer >>>

Bron: Platform Duurzame Huisvesting   www.platformduurzamehuisvesting.nl

Deel dit nieuwsbericht
|

Actueel Vastgoed management Nieuws

Archief Vastgoed management Nieuws

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42

Laatste Nieuws

‘Rabobank luidt noodklok over winkelgebieden’

20-10-2014

Als er op korte termijn geen adequate reactie komt op de leegstand in winkelgebieden, zal het aantal faillissementen in de detailhandel verder toenemen. Partijen die met een oplossing kunnen komen zijn retailers, vastgoedeigenaren en de politiek, maar die weten elkaar in veel gevallen niet te vinden. Rabobank wil deze partijen daarom met elkaar verbinden, laat sectorspecialist Alexander Heijkamp aan RetailNews weten. Lees meer >>

Lees meer

Opiniestuk FD Hans Sterk: Brancheorganisaties moeten veel meer op de stoel van de ondernemer zitten

20-10-2014

Bedrijven verwachten vandaag de dag toegevoegde waarde van lidmaatschappen 

Hans Sterk

In Nederland zijn ruim duizend brancheverenigingen landelijk actief, die honderdduizenden bedrijven vertegenwoordigen. Door aansluiting bij een of meer daarvan willen ondernemingen de mogelijkheden voor win-win, samen meer bereiken dan de optelsom van individuele winstkansen, vergroten. De verenigingen streven dit na door collectieve belangenbehartiging, lobby en ondersteuning van werkgeversbelangen. Ook bieden zij advisering, kortingen en inzicht in impactvolle trends. Zelden of nooit treden zij op in de commerciële praktijk van het aangesloten bedrijf. Deze vorm van dienstverlening is vanwege concurrentievervalsing altijd ontweken omdat ze dan ‘op de stoel van de ondernemer’ gaan zitten

Deze traditionele opstelling is niet meer afdoende. Door de diep doorwerkende crisis en veranderende marktomstandigheden kijken bedrijven anders naar de toegevoegde waarde van lidmaatschappen. Zij verwachten een aantoonbaarder bijdrage aan hun succes in de markt. Opportuun en begrijpelijk want de groeiverwachting van de nationale economie in de komende jaren ligt op gemiddeld 1 tot 1,5 % per jaar. Daarmee duurt het nog jaren voordat de achtergebleven bedrijfsresultaten zijn weggewerkt. Professionele assistentie daarbij is welkom. Brancheorganisaties transformeren daarom naar ondernemersorganisaties, waarbij werkende weg moet blijken hoe dicht zij de ondernemerspraktijk mogen naderen.

Deze nieuwe positionering kondigt zich al enige tijd aan. Het maatschappelijk middenveld vertoont haarscheurtjes waardoor de vanzelfsprekendheid van de polder en de collectieve afspraken aan kracht en legitimiteit inboeten. Niet alleen bij een groeiend deel van de politiek, maar ook bij het middenveld zelf. Zo stelde voorzitter van VNO-NCW, Hans de Boer, bij zijn aantreden het sociaal akkoord en afgesproken collectiviteiten als pensioen en ziektekosten aan de kaak, waarbij hij benadrukt dat mensen zelf het heft in handen moeten nemen. Ook de vanzelfsprekendheid van lidmaatschappen staat onder druk. Vooral jongeren en starters zoeken naar flexibeler verbindingen. Oude structuren waarbij leden zich in dienst stellen van de organisatie zijn minder vanzelfsprekend. Parallel wegen leden kritisch de vele dubbellidmaatschappen. Dat heeft effect op de inkomsten van deze organisaties en legt extra druk op het aantonen van toegevoegde waarde.

De positie van brancheorganisaties wordt bovendien bedreigd door de intrede van de netwerkeconomie. De bestaande grenzen tussen bedrijven vervagen en nieuwe strategieën veroveren de markt. Het gaat steeds meer om ‘open samenwerkingsmodellen’, waarbij ondernemingen uit verschillende sectoren met elkaar in allianties en consortia samenwerken. Het veelal verkokerde branchemodel wordt daarmee voluit uitgedaagd. De context van het ondernemen verandert en in het kielzog ook de argumentatie achter aansluiting.

Brancheorganisaties moeten nu vanuit twee verwachtingen waarde toevoegen. Enerzijds vanuit het klassieke domein met collectieve belangenbehartiging en afspraken, anderzijds vanuit een nieuw ondernemend domein. De toekomst van dit soort verenigingen ligt daarmee in een hybride werkelijkheid. De traditionele opstelling,ingericht volgens de Rijnlandcultuur, wordt gecombineerd met de Angelsaksische cultuur, die meer is gericht op facilitering van innovatie, markt, beperkte overheidsbemoeienis en ondernemerschap.

Brancheorganisaties worden meer en meer een innovatie- en ontmoetingsplaats van ondernemerschap. Zij spelen daarbij concreet in op actuele ondernemersvraagstukken, brengen leden op ideeën, informeren hen over nieuwe businessmodellen en verbinden netwerken, technologieën en mensen. Hierbij staat het marktdenken centraal, gericht op versterking en vernieuwing van productie en dienstverlening.

De veranderingen in het bedrijfsleven gaan snel. Ondernemers schuiven door naar nieuwe markten en samenwerkingsverbanden als daar meer perspectief lijkt te zitten. Dan kan de aansluiting bij een louter branchegeoriënteerde organisatie een knellende factor zijn, die je remt in je denken en ambities. Nieuwe intersectorale of marktgeoriënteerde samenwerkingsverbanden kunnen dan aantrekkelijker zijn om tijd en middelen in te steken. De vraag is of brancheorganisaties de dynamiek en snelheid die het bedrijfsleven zelf al heeft ingezet, kunnen volgen. De huidige opgaven vragen om een nieuwe houding, een andere manier van kijken en handelen. De vitaliteit van brancheorganisaties hangt af van hun vermogen te moderniseren naar een hybride cultuur, die naar verwachting slechts een tussenstap is naar een nieuwe positie die mogelijk nog nadrukkelijker het ondernemen ondersteunt.

Hans Sterk is directeur van de netwerkorganisatie SterkBestuur. Hij schreef dit artikel in dialoog met de netwerkpartners Erik Anschütz, John Jaakke (Trusted Advisors), Ike Overdiep (Opus8), Stef van Breugel (VanBreugelArtProjects) en Victor Vliegenthart (StrategieInUitvoering)

Lees meer

WOZ-waarde bepaalt mede huurprijs

20-10-2014

De huur voor een woning wordt met ingang van 1 juli 2015 mede bepaald op basis van de WOZ-waarde. De regering wil hiermee zorgen dat de gewildheid en de locatie van een huurwoning hun weerslag krijgen op de maximale huurprijs. Het kabinetsvoorstel hierover is vrijdag 17 oktober naar de Kamer gestuurd, melden diverse media. De wijziging is onderdeel van het woonakkoord dat eerder werd gesloten tussen de coalitiepartijen en de bevriende oppositie. Het is de bedoeling dat de WOZ-waarde voor ongeveer een kwart mee gaat wegen in het puntentotaal. Lees meer >>

Lees meer