RSS feedRSS feed Kennis, professie en belangen onder één dak
Zoek in de ledenlijst

Investeringen in energiebesparing en duurzame energie: 1,5 miljard euro

23-7-2012

In 2011 investeerden bedrijven fors meer in energiebesparing en duurzame energie. Er werd een fiscale aftrek aangevraagd voor 1,5 miljard aan investeringen, een toename van 45 procent ten opzichte van 2010. Dit meldt AgentschapNL in het jaarverslag van de Energie – Investeringsaftrek (EIA).

 

Het zwaartepunt ligt op energiebesparing, waarin 820 miljoen euro in werd geïnvesteerd. In het opwekken van duurzame energie werd bijna 640 miljoen euro gestoken. Agentschap NL ontving in 2011 bijna 16.000 aanvragen voor een fiscaal voordeel, dit is beduidend meer dan voorgaande jaren.

 

Lees meer >>>

Bron: Platform Duurzame Huisvesting   www.platformduurzamehuisvesting.nl

Deel dit nieuwsbericht
|

Actueel Vastgoed management Nieuws

Archief Vastgoed management Nieuws

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42

Laatste Nieuws

OSCAR-servicekostenbenchmark: Servicekosten kantoorgebouwen in Nederland dalen met 10%

30-10-2014

JLL presenteert de OSCAR-benchmark 2014 (Office Service Charge Analysis Report) voor servicekosten van Nederlandse kantoorgebouwen tijdens de bijeenkomst 'Benchmark Servicekosten Kantoren in Nederland' die vandaag plaatsvindt in gebouw Delftse Poort in Rotterdam. Uit deze benchmark blijkt dat de gemiddelde servicekostsen in 2013 met circa vier procent zijn gedaald naar € 31,52 per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak (vvo) per jaar. In 2012 bedroegen deze kosten € 32,87 per vierkante meter vvo per jaar. De daling van vier procent komt met name door lagere energiekosten en daling van dek osten voor liftonderhoud en afvalverwijdering.

 

Hieronder vindt u het persbericht.

Lees meer

Warmtewet hindert verduurzaming commercieel vastgoed

30-10-2014

IVBN, Vastgoed Belang, VGM NL en Forumvast hebben zich met een tweede brief gericht tot de Tweede Kamer over de grote praktijkproblemen die de Warmtewet veroorzaakt in commercieel vastgoed (kantoren, winkels en bedrijfsruimten). Volgens de vier vastgoedorganisaties is er bij verhuur van commercieel vastgoed geen sprake van ‘levering’ van warmte door een ‘leverancier’ en ook niet van een ‘warmtenet’. Verhuurders die met behulp van elektriciteit- en gasleveranciers warmte opwekken voor hun huurders doen dat met een ‘gebouwgebonden installatie’ en een ‘inpandig leidingnet’.

 

In de huidige praktijk behoort de (aanschaf, exploitatie, onderhoud én vervanging van de) installatie tot het gehuurde en is die installatie in de huurprijs opgenomen. De daadwerkelijke kosten van elektriciteit of gas - dat gebruikt wordt voor de warmteopwekking in de installatie - worden dan jaarlijks (eerst via een voorschot en later via een afrekening) via de servicekosten verrekend onder de huurders, inclusief de gemeenschappelijke ruimten.Als gebouwgebonden installaties in commercieel vastgoed daadwerkelijk onder de Warmtewet zouden komen te vallen gaat er ook een maximumprijs gelden, die de komende jaar naar beneden zal worden bijgesteld. Deze maximumprijs is echter gebaseerd op gegevens en parameters die uitsluitend van toepassing zijn op woningen en dus niet geschikt zijn voor gebruik in commercieel vastgoed.

 

Een dergelijke maximumprijs maakt tevens rendabel investeren in bijvoorbeeld WKO-installaties en andere duurzame warmtevoorzieningen onmogelijk. Verhuurders vragen dan ook de ministeries van BZK en I&M, die actief beleid formuleren voor verdere verduurzaming van de gebouwde omgeving, om zich te verdiepen in de consequenties die de Warmtewet heeft op de verduurzaming van commercieel vastgoed. EZ houdt voorlopig vast haar standpunt dat er sprake is van ‘blokverwarmingsinstallaties’, die daarmee onder de Warmtenet zouden vallen. Een spoedige uitspraak van de politiek is noodzakelijk, omdat de Warmtewet een al decennia lang goed en efficiënt functionerende afrekeningsmethode doorkruist.

 

Lees meer

PvdA en VVD: schaf verhuurdersheffing af bij goedkope nieuwbouw

29-10-2014

PvdA en VVD hebben een stimuleringsplan voor de woningmarkt gepresenteerd tijdens de behandeling van de begroting van Wonen en Rijksdienst. Ze stellen voor de verhuurdersheffing af te schaffen voor nieuw gebouwde corporatiewoningen met een huur lager dan € 600.

Lees meer