RSS feedRSS feed Kennis, professie en belangen onder één dak
Zoek in de ledenlijst

Liberalisatiegrens

23-1-2013

De vrije sector huurgrens (liberalisatiegrens) is met ingang van 1 januari 2013 verhoogd van 664,66 euro naar 681,02 euro. Dat komt neer op 143 WWS-punten. Woningen met 143 punten of meer die u verhuurt met een aanvangshuurprijs van 681,02 euro of meer vallen niet onder de huurprijsregulering.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Deel dit nieuwsbericht
|

Actueel Vastgoed management Nieuws

Archief Vastgoed management Nieuws

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42

Laatste Nieuws

Rapport parlementaire enquêtecommissie ‘Ver van huis’ verschenen

30-10-2014

Ver van huis is de titel van het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Roland van Vliet, de voorzitter van de commissie overhandigde het donderdagmiddag 30 oktober 2014 om 13.30 uur aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Daarmee is het rapport openbaar.

 

De enquêtecommissie stelt een samenhangend pakket van achttien maatregelen voor. Zoals verwacht is de commissie zeer kritisch over het functioneren van de onderzochte corporaties. Maar er is ook lof voor de sector. Volgens de commissie staat ‘buiten kijf dat woningcorporaties in de afgelopen twintig jaar essentiële bijdragen hebben geleverd aan de sociale volkshuisvesting in Nederland. Zij hebben er mede aan bij gedragen dat van omvangrijke gettovorming en verpauperde woonwijken in Nederland nagenoeg geen sprake is’. Ook stelt de commissie vast ‘dat woningcorporaties in veel gevallen met grote inzet en bevlogenheid dagelijks hun maatschappelijke opdracht uitvoeren. Daarvoor heeft de commissie waardering, zeker nu de afgelopen jaren het beeld van de corporatiesector steeds negatiever is geworden’.

 

Lees meer >>>

Lees meer

OSCAR-servicekostenbenchmark: Servicekosten kantoorgebouwen in Nederland dalen met 10%

30-10-2014

JLL presenteert de OSCAR-benchmark 2014 (Office Service Charge Analysis Report) voor servicekosten van Nederlandse kantoorgebouwen tijdens de bijeenkomst 'Benchmark Servicekosten Kantoren in Nederland' die vandaag plaatsvindt in gebouw Delftse Poort in Rotterdam. Uit deze benchmark blijkt dat de gemiddelde servicekostsen in 2013 met circa vier procent zijn gedaald naar € 31,52 per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak (vvo) per jaar. In 2012 bedroegen deze kosten € 32,87 per vierkante meter vvo per jaar. De daling van vier procent komt met name door lagere energiekosten en daling van dek osten voor liftonderhoud en afvalverwijdering.

 

Hieronder vindt u het persbericht.

Lees meer

Warmtewet hindert verduurzaming commercieel vastgoed

30-10-2014

IVBN, Vastgoed Belang, VGM NL en Forumvast hebben zich met een tweede brief gericht tot de Tweede Kamer over de grote praktijkproblemen die de Warmtewet veroorzaakt in commercieel vastgoed (kantoren, winkels en bedrijfsruimten). Volgens de vier vastgoedorganisaties is er bij verhuur van commercieel vastgoed geen sprake van ‘levering’ van warmte door een ‘leverancier’ en ook niet van een ‘warmtenet’. Verhuurders die met behulp van elektriciteit- en gasleveranciers warmte opwekken voor hun huurders doen dat met een ‘gebouwgebonden installatie’ en een ‘inpandig leidingnet’.

 

In de huidige praktijk behoort de (aanschaf, exploitatie, onderhoud én vervanging van de) installatie tot het gehuurde en is die installatie in de huurprijs opgenomen. De daadwerkelijke kosten van elektriciteit of gas - dat gebruikt wordt voor de warmteopwekking in de installatie - worden dan jaarlijks (eerst via een voorschot en later via een afrekening) via de servicekosten verrekend onder de huurders, inclusief de gemeenschappelijke ruimten.Als gebouwgebonden installaties in commercieel vastgoed daadwerkelijk onder de Warmtewet zouden komen te vallen gaat er ook een maximumprijs gelden, die de komende jaar naar beneden zal worden bijgesteld. Deze maximumprijs is echter gebaseerd op gegevens en parameters die uitsluitend van toepassing zijn op woningen en dus niet geschikt zijn voor gebruik in commercieel vastgoed.

 

Een dergelijke maximumprijs maakt tevens rendabel investeren in bijvoorbeeld WKO-installaties en andere duurzame warmtevoorzieningen onmogelijk. Verhuurders vragen dan ook de ministeries van BZK en I&M, die actief beleid formuleren voor verdere verduurzaming van de gebouwde omgeving, om zich te verdiepen in de consequenties die de Warmtewet heeft op de verduurzaming van commercieel vastgoed. EZ houdt voorlopig vast haar standpunt dat er sprake is van ‘blokverwarmingsinstallaties’, die daarmee onder de Warmtenet zouden vallen. Een spoedige uitspraak van de politiek is noodzakelijk, omdat de Warmtewet een al decennia lang goed en efficiënt functionerende afrekeningsmethode doorkruist.

 

Lees meer