RSS feedRSS feed Dé belangenbehartiger voor Vastgoed- en VvE managers in Nederland
Zoek in de ledenlijst
Alle VGM NL leden

Zoek een event

Vastgoed Belang, IVBN en VGM NL pleiten voor aanpassing van wetsvoorstel voor verruiming Opiumwet

14-9-2017

Vastgoed Belang (vereniging van particuliere vastgoed beleggers), IVBN (de vereniging van institutionele beleggers in vastgoed) en VGM NL (vereniging van vastgoed- en VvE-managers) pleiten gezamenlijk voor aanpassing van het nieuwe wetsvoorstel voor verruiming van de Opiumwet.

Deze wet maakt het mogelijk dat de burgemeester een huurwoning ook kan sluiten als er mogelijke  voorbereidingen worden getroffen voor de productie van drugs. Burgemeesters hebben nu al de bevoegdheid een woning waar drugs worden verhandeld te sluiten. Bij een huurwoning geldt echter niet dat door sluiting ‘de loop uit de woning wordt gehaald’, zoals bij een koopwoning.

Sluiting van een huurwoning betekent dat een huurwoning maandenlang leeg komt te staan en de directe omgeving verpaupert. Volgens IVBN, VGM NL en Vastgoed Belang moet de burgemeester juist de bevoegdheid krijgen het huurcontract per direct te beëindigen en te laten ontruimen, waardoor de verhuurder een door drugscriminaliteit besmette huurwoning zo snel mogelijk kan opknappen en opnieuw kan verhuren. Hiermee worden de negatieve gevolgen van leegstand zoveel mogelijk voorkomen.

In de meeste gevallen worden vastgoedeigenaren al geconfronteerd met grote schade aan de woning en is de criminele huurder al met de noorderzon vertrokken. Het is meestal onmogelijk om schade te verhalen. Het komt zelfs voor dat de huurwoning voor maanden wordt gesloten terwijl de eigenaar of de beheerder zelf de bevoegde instanties heeft ingeschakeld vanwege drugsoverlast.

Vastgoed Belang,  IVBN en VGM NL zijn zich er terdege van bewust dat op de eigenaar een zorgplicht rust bij het sluiten van een huurovereenkomst en/of het exploiteren van vastgoed. De bij deze organisaties aangesloten bonafide verhuurders  spannen zich intensief in om verhuur aan potentiële drugsproducenten of –handelaren te voorkomen, maar regelgeving maakt dat erg moeilijk. Meestal is de criminele huurder al gevlogen als opsporingsinstanties, vaak op verzoek van de verhuurder, poolshoogte komen nemen. De verhuurdersorganisaties willen graag intensiever met overheden samenwerken om drugscriminaliteit effectiever te bestrijden.

Vastgoed Belang, IVBN en VGM NL pleiten in een brief aan de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie voor aanpassing van het wetsvoorstel.  Burgemeesters dienen huurwoningen bij drugsoverlast wel te kunnen ontruimen, maar niet voor langere tijd te sluiten.  De verhuursector gaat graag met politiek en beleidsmakers in gesprek om tot een passende oplossing te komen om gezamenlijk drugscriminaliteit zo effectief mogelijk te bestrijden. 

Deel dit nieuwsbericht
|

Actueel Vastgoed management Nieuws

Archief Vastgoed management Nieuws

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42

Laatste Nieuws

Middagcongres Platform Duurzaam Winkelvastgoed The Next Step - 7 november

13-10-2017

Voor de toekomst van de Nederlandse winkelsector is een versnelde verduurzaming van het winkelvastgoed noodzakelijk. Het platform Duurzaam Winkelvastgoed treedt op als katalysator om de doelstellingen van het (“Parijse”) Energieakkoord te behalen. Op 7 november aanstaande organiseert Platform Duurzaam Winkelvastgoed het tweede middagcongres in Het Oude Magazijn in Amersfoort. Meer informatie over het programma vindt u hieronder. 

 

Het Platform Duurzaam Winkelvastgoed is een initiatief van NRW. Naast VGM NL zijn ook: Blue Building Institute, DGBC (Dutch Green Building Council), INretail, IVBN, NEPROM, NeVaP, NRW, Platform Duurzame Huisvesting, RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), Vastgoed Belang en Vastgoedoverleg bij dit platform aangesloten. Gezamenlijk willen wij de sector zo goed mogelijk informeren en ondersteunen en de beleidsmakers adviseren.

 

Inschrijven kan via deze link>>.

Lees meer

Tweede Kamer wil rondetafelgesprek voordat Warmtewet plenair behandeld wordt

5-10-2017
Minister Kamp (EZ) heeft op 19 september een Kamerbrief met nota van verslag over het voorstel houdende wijziging van de Warmtewet aan de Tweede Kamer aangeboden.
Daarin geeft hij antwoord op vragen over de wijzigingen van de Warmtewet naar aanleiding van de evaluatie van de huidige Warmtewet, vragen over de nota van wijziging van 13 juni 2017 en vragen over potentiële wijzigingen van de Warmtewet, mogelijk in combinatie met wijziging in de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet. 
 
Tijdens de procedurevergadering van 27 september is door de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken besloten dat de Wijziging van de Warmtewet wordt aangemeld voor plenaire behandeling, die plaats dient te vinden na een (nog te plannen) rondetafelgesprek.
Lees meer

ROZ geeft uitleg over indexeringsclausule ROZ-model winkelruimte en overige bedrijfsruimte

4-10-2017

De ROZ-modelhuurovereenkomsten voor winkelruimte en overige bedrijfsruimte gaan voor de jaarlijkse huurprijsindexering uit van het indexcijfer van het jaar waarin de huurprijs laatstelijk is gewijzigd. Dit heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) bevestigd naar aanleiding van de vele vragen die verhuurders de afgelopen weken hebben gesteld vanwege onduidelijkheid over het indexcijfer dat in 2017 moet worden gebruikt voor de berekening van de nieuwe huurprijs.

Lees meer
498_Banner_mailinglijst.jpg