RSS feedRSS feed Dé belangenbehartiger voor Vastgoed- en VvE managers in Nederland
Zoek in de ledenlijst
Alle VGM NL leden

Zoek een event

Integriteit in de Vastgoed sector

Op 3 november 2008 werd de 2e Kamer geïnformeerd over de beleidsintenties voor de bestrijding van misbruik, fraude en criminaliteit in de vastgoedsector. De toenmalige bewindslieden van Justitie en Financiën presenteerden een landelijk gecoördineerde aanpak, met – naast handhaving, opsporing en vervolging – een zwaar accent op eigen verantwoordelijkheid en verscherping van intern toezicht binnen de vastgoedsector.

Op 25 maart 2009 ging de Nationale Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed van start, die tot taak kreeg gedurende een periode van 3 jaar de overheidsbrede aanpak te coördineren en aan te jagen.

Sinds 2010 is het Integriteitsoverleg Vastgoedsector (IOV) actief. Aan het overleg nemen deel de brancheorganisaties Aedes (woningcorporaties), Bouwend Nederland, IVBN (institutionele vastgoedbeleggers), NEPROM (ontwikkelaars), NVM (makelaars), VGM NL (vastgoedbeheerders) en FGH Bank (namens de commercieel vastgoedfinanciers). Sinds 2013 is ook KNB (notariaat) gaan deelnemen aan de gesprekken. De voorzitters van de brancheorganisaties treffen elkaar vier keer per jaar en nemen besluiten over integriteit gerelateerde vraagstukken. De voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd door de Begeleidingscommissie, waarin van elke brancheorganisatie en namens de vastgoedfinanciers gezamenlijk een afgevaardigde zitting heeft.

Vanaf medio 2010 heeft er ook regelmatig overleg tussen het IOV en de Nationale Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed plaatsgevonden.

Minister van der Steur (Veiligheid & Justitie) verzond in juni onderstaande brief aan de tweede kamer:


Laatste Nieuws

Uitkomsten onderzoek VGM NL en NVM: 'Doorstroming huurder'

15-9-2017

Uit een onderzoek van VGM NL en NVM blijkt dat 1 op 8 huurders (circa 60.000 huishoudens) tegen zijn zin in een huurwoning zit, en liever een koopwoning had gehad. Als belemmeringen worden genoemd dat ze geen of te weinig hypotheek konden krijgen (51%) of geen geschikte woning konden vinden (39%). Ook scheiding of (hoge) leeftijd worden als redenen genoemd. De belangrijkste reden om te huren is voor huurders zowel boven als onder de liberalisatiegrens geen onderhoud. Huurders boven de liberalisatiegrens noemen daarnaast de locatie van de huurwoning en flexibiliteit als voornaamste redenen.

 

Voor dit onderzoek ondervroeg RenM|Matrix 1.200 huurders. In onderstaande rapportage wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste uitkomsten.

Lees meer

Vastgoed Belang, IVBN en VGM NL pleiten voor aanpassing van wetsvoorstel voor verruiming Opiumwet

14-9-2017

Vastgoed Belang (vereniging van particuliere vastgoed beleggers), IVBN (de vereniging van institutionele beleggers in vastgoed) en VGM NL (vereniging van vastgoed- en VvE-managers) pleiten gezamenlijk voor aanpassing van het nieuwe wetsvoorstel voor verruiming van de Opiumwet.

Lees meer

VGM NL en NVM: ‘Deregulering nodig om investeringen in huurmarkt te stimuleren’

12-9-2017

Huurder woont steeds kleiner en duurder

De prijzen voor huurwoningen in de vrije sector zijn in de eerste helft van 2017 opnieuw gestegen. Gemiddeld betalen huurders bij een verhuizing 6,9% meer per m² dan vorig jaar. In de grote steden is de prijsstijging per m² nog veel groter. In een oververhitte markt en door een goed economisch klimaat zijn huurders bereid om meer te betalen voor een steeds kleinere woning. Dit blijkt uit huurmarktcijfers van VGM NL en NVM over de eerste helft van 2017. Volgens de verenigingen zijn structurele maatregelen nodig om het aanbod vrije sector huurwoningen te vergroten. Ze doen een dringende oproep aan politiek Den Haag om de particuliere huurmarkt te dereguleren, zodat particuliere investeringen eindelijk van de grond kunnen komen.

Lees meer
498_Banner_mailinglijst.jpg