RSS feedRSS feed Dé belangenbehartiger voor Vastgoed- en VvE managers in Nederland
Zoek in de ledenlijst
Alle VGM NL leden

Zoek een event

VGM NL Database

VGM Benchmark

De VGM Benchmark is een initiatief van 10 vooraanstaande bedrijven in het vastgoedmanagement. Zij streven naar verder gaande professionalisering en innovatie van de sector. Het online platform biedt deelnemers de mogelijkheid de prestaties van de eigen organisaties en dat van de vastgoedportefeuille met elkaar te vergelijken. De VGM Benchmark heeft op dit moment 14 deelnemers.

Bekijk hier de film over hoe je als organisatie de VGM Benchmark kan inzetten als Business Tool: Klik hier >> **

09/05/2017

VGM NL heeft de data ontvangen van VGM NL leden voor de VGM Benchmark, die sinds begin 2017 is ondergebracht in de VGM NL Database. De data is gecontroleerd en de betreffende leden hebben het controle bestand ontvangen. Op dit moment wordt de data verwerkt zodat deze gekoppeld kan worden aan de benchmark tool. Resultaten van de VGM Benchmark worden geanalyseerd en trends worden inzichtelijk gemaakt. 

TIAS School for Business and Society blijft ook in 2017 nadrukkelijk betrokken bij de VGM NL Database. TIAS zal in overleg met VGM NL onderzoek uitvoeren op basis van data uit de VGM NL Database. 

Om meer flexibiliteit en controle over de tool, waarin nieuwe data aan deelnemers wordt terug gekoppeld, te krijgen is besloten om een gehele nieuwe tool te ontwikkelen in Tableau. Daarbij wordt bekeken of het mogelijk is data gesegmenteerd terug te leveren zodat VGM NL leden de data in hun eigen dashboards kunnen opnemen. Hierbij staat vertrouwelijkheid en veiligheid voorop.  

Voor de zomer vindt een strategisch overleg plaats over de doelstellingen en focus van de VGM Benchmark in 2017. De resultaten van dit strategisch overleg worden besproken in het volgende overleg A/D leden.

Transactiedata Huurwoningen

In samenwerking met NVM verzamelt, registreert en analyseert VGM NL transactiedata huurwoningen. Per kwartaal leveren de VGM NL leden die huurwoningen verhuren en hun aanbod op Funda plaatsen, transactie data, via de VGM NL website, aan. Halfjaarlijks worden de huurmarktcijfers gepresenteerd. 

09/05/2017: Inmiddels heeft VGM NL alle transactiedata huurwoningen van het eerste kwartaal 2017 ontvangen. De resultaten worden geanalyseerd en in een rapportage aan leden teruggekoppeld. De half jaarlijkse perspresentatie in samenwerking met NVM staat gepland op donderdag 21 september 2017.

Voor leden die gebruik maken van Real Works of statisch afmelden via Tiara is het mogelijk een automatische aanlevering in te stellen. Mocht u hier ook gebruik van willen maken dan kunt u contact opnemen met Mark Smits.

OSCAR Benchmark JLL

31/10/2016: In goed overleg is besloten dat de servicekosten benchmark 2016 over het servicekostentijdvak 2015 over te dragen aan een onafhankelijke marktpartij. Er is eerder vanuit de brancheverenigingen aangegeven dat dit wenselijk is. VGM NL is al enige jaren actief met een vastgoedmanagement benchmark. Eén van de onderdelen hiervan is ook het servicekostenaspect. Om deze reden heeft JLL de OSCAR benchmark voor 2016 overgedragen aan TIAS school for Business and Society die samen met VGM NL de benchmark realiseert.

Door de benchmark over te dragen aan een onafhankelijke partij is de barrière van andere marktpartijen om deel te nemen opgeheven en kan de omvang van de benchmark verder groeien waardoor de betrouwbaarheid stijgt. Organisaties die in 2015 deelnamen aan de SK benchmark kantoren, maar geen lid zijn van VGM NL, kunnen ook in 2016 gewoon deelnemen aan de SK benchmark. De data uitvraag is inmiddels gedaan. De resultaten worden binnenkort gecommuniceerd.


Laatste Nieuws

Uitkomsten onderzoek VGM NL en NVM: 'Doorstroming huurder'

15-9-2017

Uit een onderzoek van VGM NL en NVM blijkt dat 1 op 8 huurders (circa 60.000 huishoudens) tegen zijn zin in een huurwoning zit, en liever een koopwoning had gehad. Als belemmeringen worden genoemd dat ze geen of te weinig hypotheek konden krijgen (51%) of geen geschikte woning konden vinden (39%). Ook scheiding of (hoge) leeftijd worden als redenen genoemd. De belangrijkste reden om te huren is voor huurders zowel boven als onder de liberalisatiegrens geen onderhoud. Huurders boven de liberalisatiegrens noemen daarnaast de locatie van de huurwoning en flexibiliteit als voornaamste redenen.

 

Voor dit onderzoek ondervroeg RenM|Matrix 1.200 huurders. In onderstaande rapportage wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste uitkomsten.

Lees meer

Vastgoed Belang, IVBN en VGM NL pleiten voor aanpassing van wetsvoorstel voor verruiming Opiumwet

14-9-2017

Vastgoed Belang (vereniging van particuliere vastgoed beleggers), IVBN (de vereniging van institutionele beleggers in vastgoed) en VGM NL (vereniging van vastgoed- en VvE-managers) pleiten gezamenlijk voor aanpassing van het nieuwe wetsvoorstel voor verruiming van de Opiumwet.

Lees meer

VGM NL en NVM: ‘Deregulering nodig om investeringen in huurmarkt te stimuleren’

12-9-2017

Huurder woont steeds kleiner en duurder

De prijzen voor huurwoningen in de vrije sector zijn in de eerste helft van 2017 opnieuw gestegen. Gemiddeld betalen huurders bij een verhuizing 6,9% meer per m² dan vorig jaar. In de grote steden is de prijsstijging per m² nog veel groter. In een oververhitte markt en door een goed economisch klimaat zijn huurders bereid om meer te betalen voor een steeds kleinere woning. Dit blijkt uit huurmarktcijfers van VGM NL en NVM over de eerste helft van 2017. Volgens de verenigingen zijn structurele maatregelen nodig om het aanbod vrije sector huurwoningen te vergroten. Ze doen een dringende oproep aan politiek Den Haag om de particuliere huurmarkt te dereguleren, zodat particuliere investeringen eindelijk van de grond kunnen komen.

Lees meer
498_Banner_mailinglijst.jpg