RSS feedRSS feed Dé belangenbehartiger voor Vastgoed- en VvE managers in Nederland
Zoek in de ledenlijst
Alle VGM NL leden

Zoek een event

Warmtewet

Update 06/06/2017: Inmiddels is het wetsvoorstel, samen met het advies van de Raad van State en de Memorie van Toelichting, naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat onze conclusies, terug te vinden in onze laatste update, zijn overgenomen. Hier>> vindt u de conclusies, gevolgd door een quote uit de Memorie van Toelichting.

Update 03/04/2017: Op 31 maart organiseerde het ministerie van Economische Zaken een stakeholderbijeenkomst over het Warmtebesluit en de Warmteregeling. Bij dezen geven we jullie een update over de reikwijdte van de Warmtewet en het verdere proces en de lagere regelgeving omtrent het Warmtebesluit en de Warmteregeling, die uitvoering geven aan de Warmtewet. Lees meer...

Update 31/10/16: Het ministerie van EZ heeft laten weten dat het voorstel voor de herziening van de Warmtewet inmiddels in de formele procedure van toetsing is. EZ gaat haar aandacht nu richten op de verdere uitwerking van een aantal onderwerpen in de lagere regelgeving: het Warmtebesluit en de Warmteregeling (hierna W&W).
VGM NL is uitgenodigd voor de bijeenkomst Warmtebesluit en Warmteregeling op 28 november 2016. Tijdens die bijeenkomst zal EZ een toelichting geven op het proces dat doorlopen moet worden voordat W&W in werking kunnen treden en de bijbehorende planning. Daarnaast presenteert EZ in ieder geval een overzicht van de onderwerpen die nog nader uitgewerkt worden in het W&W en de eerste ideeën van EZ hierbij. 

Update 27/09/16: Verhuurders niet langer gezien als ‘warmteleveranciers’

Update 28/06/16: Het ministerie van Economische Zaken (EZ) bereidt een consultatietekst voor met betrekking tot het herzien van de Warmtewet.

Op 10 mei 2016 zijn VGM NL, IVBN, Vastgoed Belang en VGM NL opnieuw bij het EZ geweest om over de Warmtewet te praten. EZ is tot de conclusie gekomen dat het onder de Warmtewet brengen van alle ‘gebouwgebonden’ installaties (‘blokverwarmingsinstallaties’) tot de door de samenwerkende branches beschreven problemen zal leiden. Gesproken is over mogelijke oplossingen die de consument toch bescherming zouden bieden, maar dan niet zoals het nu in de Warmtewet is geregeld. Die bescherming kan ook onder het huidige huurrecht blijven. Op verzoek van EZ hebben IVBN en VGM NL contact opgenomen met (vertegenwoordigers van) huurders van kantoren en winkels. Gebleken is dat zij geen bezwaar hebben als de specifieke (extra) bescherming die de Warmtewet nu biedt zou wijzigen en weer ‘gewoon’ onder het huurrecht zou (blijven) vallen.

Op 26 mei 2016 heeft EZ in een ‘stakeholdersbijeenkomst’ de hoofdlijn van de te herziene Warmtewet toegelicht. In de bijeenkomst heeft EZ onder andere een toelichting gegeven hoe om te gaan met ‘blokverwarming’ binnen de Warmtewet, waarbij EZ inderdaad via het huurrecht die bescherming wil bieden. De redenering van EZ tijdens de bijeenkomst was dat de vastgoedeigenaar géén ‘warmteleverancier’ in de zin van de Warmtewet is, als ‘warmte’ opgewekt met een gebouwgebonden installatie op gas en/of elektriciteit onderdeel uitmaakt van de huurovereenkomst.

Er volgt nu eerst een publieke consultatie via internet van de door EZ voorgestelde wijzigingen, waarop alle belanghebbende partijen nog kunnen reageren. Uiterlijk 1 juli wordt het wetsvoorstel t.b.v. deze consultatie bekend gemaakt door EZ. VGM NL zal in overleg met IVBN, Vastgoedbelang en VvE Belang reageren op de consultatietekst.

Pas daarna wordt het wetsvoorstel parlementair behandeld, waarin nog weer wijzigingen mogelijk zijn.

Lobby Warmtewet & COG
VGM NL voert een lobby in het dossier Warmtewet, om een uitzondering te maken voor niet-gebonden, bedrijfsmatige huurders. Deze lobby wordt gesteund door Vastgoedbelang en IVBN. VGM NL is in gesprek met het ministerie van Economische zaken (EZ) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over de uitvoeringsproblemen en mogelijke oplossingsrichtingen rond deze wet.

Blog
VGM NL houdt een blog bij waar de markt meedenkt over hoe betrokkenen bij Commercieel OG om kunnen gaan de komende tijd met de warmtewet, in de wetenschap dat de huidige wet geldt, en dat er op dit moment ook aan een volledige nieuwe wet word gewerkt.
In deze blog krijgt u wellicht antwoord van collega's of het mogelijk is in de praktijk om compliant te zijn aan de huidige warmtewet voor eigenaren van commercieel onroerend goed.
Klik hier voor de Warmtewet COG Blog >>

Lobby Warmtewet & VvE
Op het gebied van VvE-management heeft VGM NL samen met VvE Belang een goed resultaat behaald: VvE’s (zonder grooteigenaren) vallen buiten de reikwijdte van de Warmtewet. Een nieuwsbericht hierover verzonden vindt u hier >>

Meer informatie over de lobby Warmtewet en de huidige status vinden VGM NL-leden hier >>

Meldpunt Warmtewet
VGM NL heeft tevens een ‘meldpunt Warmtewet’ voor leden en opdrachtgevers. Dit is bedoeld om de knelpunten bij de uitvoering van de Warmtewet in kaart te brengen.

Voor meer informatie: Ilse Kaandorp


Laatste Nieuws

Uitkomsten onderzoek VGM NL en NVM: 'Doorstroming huurder'

15-9-2017

Uit een onderzoek van VGM NL en NVM blijkt dat 1 op 8 huurders (circa 60.000 huishoudens) tegen zijn zin in een huurwoning zit, en liever een koopwoning had gehad. Als belemmeringen worden genoemd dat ze geen of te weinig hypotheek konden krijgen (51%) of geen geschikte woning konden vinden (39%). Ook scheiding of (hoge) leeftijd worden als redenen genoemd. De belangrijkste reden om te huren is voor huurders zowel boven als onder de liberalisatiegrens geen onderhoud. Huurders boven de liberalisatiegrens noemen daarnaast de locatie van de huurwoning en flexibiliteit als voornaamste redenen.

 

Voor dit onderzoek ondervroeg RenM|Matrix 1.200 huurders. In onderstaande rapportage wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste uitkomsten.

Lees meer

Vastgoed Belang, IVBN en VGM NL pleiten voor aanpassing van wetsvoorstel voor verruiming Opiumwet

14-9-2017

Vastgoed Belang (vereniging van particuliere vastgoed beleggers), IVBN (de vereniging van institutionele beleggers in vastgoed) en VGM NL (vereniging van vastgoed- en VvE-managers) pleiten gezamenlijk voor aanpassing van het nieuwe wetsvoorstel voor verruiming van de Opiumwet.

Lees meer

VGM NL en NVM: ‘Deregulering nodig om investeringen in huurmarkt te stimuleren’

12-9-2017

Huurder woont steeds kleiner en duurder

De prijzen voor huurwoningen in de vrije sector zijn in de eerste helft van 2017 opnieuw gestegen. Gemiddeld betalen huurders bij een verhuizing 6,9% meer per m² dan vorig jaar. In de grote steden is de prijsstijging per m² nog veel groter. In een oververhitte markt en door een goed economisch klimaat zijn huurders bereid om meer te betalen voor een steeds kleinere woning. Dit blijkt uit huurmarktcijfers van VGM NL en NVM over de eerste helft van 2017. Volgens de verenigingen zijn structurele maatregelen nodig om het aanbod vrije sector huurwoningen te vergroten. Ze doen een dringende oproep aan politiek Den Haag om de particuliere huurmarkt te dereguleren, zodat particuliere investeringen eindelijk van de grond kunnen komen.

Lees meer
498_Banner_mailinglijst.jpg