RSS feedRSS feed Dé belangenbehartiger voor Vastgoed- en VvE managers in Nederland
Zoek in de ledenlijst
Alle VGM NL leden

Zoek een event

Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav)

Update 24/03/2017: Op een informatiebijeenkomst van VGM NL en IVBN op 23 maart jl. zijn een aantal ketenafspraken gepresenteerd zoals door een gezamenlijke werkgroep overeengekomen. Door deze afspraken in combinatie met controles kunnen leden van IVBN en VGM NL het risico op boetes en reputatieschade in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) beperken. Hiervoor is een aantal wijzigingen in de VGM modelovereenkomst en aanpassingen in de VGM NL Algemene Inkoopvoorwaarden doorgevoerd. Daarnaast is er een modelbrief beschikbaar die kan worden gebruikt voor opdrachtnemers. In onderling overleg kunnen belegger en vastgoedmanager aanvullende controles (steekproeven) laten uitvoeren. Aan vastgoedmanagers en hun opdrachtgevers het verzoek de aanpassingen in hun overeenkomsten door te voeren. Klik hier voor de documenten. 

Update 31/10/16: Naast de hieronder genoemde ketenafspraken komt er een modelbrief beschikbaar die kan worden gebruikt voor opdrachtnemers. In onderling overleg kunnen belegger en vastgoedmanager aanvullende controles (steekproeven) laten uitvoeren. Binnenkort worden de leden geïnformeerd over de aanpassingen inclusief een toelichting. Eind januari 2017 organiseren VGM NL en IVBN gezamenlijk een ontbijtsessie over de ketenafspraken WAV. De uitnodiging wordt op korte termijn verstuurd.

Update 28/06/16: In de gezamenlijke IVBN / VGM NL werkgroep WAV is overeenstemming bereikt over ketenafspraken inzake de Wet Arbeid Vreemdelingen WAV. Als de verschillende schakels uit de keten (vastgoedfinancier, vastgoedbelegger, vastgoedmanager, leverancier) zich aan de gemaakte afspraken houden en er vindt toch een overtreding van de WAV plaats, worden de boetes verlegt naar de leverancier waar de overtreding heeft plaatsgevonden. Indien de boetes niet zijn te verhalen, door bv een faillissement, neemt elke schakel zijn eigen boete.

Deze keten afspraken zijn opgenomen in de Model VGM overeenkomst en algemene voorwaarden ie samen door VGM NL en IVBN zijn opgesteld. Ook zijn de VGM NL inkoopvoorwaarden aangepast.

Begin juli vindt de laatste juridische check plaats door zowel juristen van IVBN leden als VGM NL leden. De verwachting is dat de aangepaste modellen kort na de zomervakantieperiode aan de leden worden gepresenteerd.

Op grond van de WAV mag een werkgever geen werknemer van buiten de EER of Zwitserland in Nederland arbeid laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De WAV kent echter een ruim werkgeversbegrip. VGM NL heeft samen met de IVBN een WAV-werkgroep opgezet. Deze werkt een model van ketenafspraken en inspecties uit, waardoor de risico’s worden verminderd en beheerst.
Verslagen van de werkgroep vinden VGM NL leden hier >> 

Voor meer informatie: Ilse Kaandorp


Laatste Nieuws

Uitkomsten onderzoek VGM NL en NVM: 'Doorstroming huurder'

15-9-2017

Uit een onderzoek van VGM NL en NVM blijkt dat 1 op 8 huurders (circa 60.000 huishoudens) tegen zijn zin in een huurwoning zit, en liever een koopwoning had gehad. Als belemmeringen worden genoemd dat ze geen of te weinig hypotheek konden krijgen (51%) of geen geschikte woning konden vinden (39%). Ook scheiding of (hoge) leeftijd worden als redenen genoemd. De belangrijkste reden om te huren is voor huurders zowel boven als onder de liberalisatiegrens geen onderhoud. Huurders boven de liberalisatiegrens noemen daarnaast de locatie van de huurwoning en flexibiliteit als voornaamste redenen.

 

Voor dit onderzoek ondervroeg RenM|Matrix 1.200 huurders. In onderstaande rapportage wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste uitkomsten.

Lees meer

Vastgoed Belang, IVBN en VGM NL pleiten voor aanpassing van wetsvoorstel voor verruiming Opiumwet

14-9-2017

Vastgoed Belang (vereniging van particuliere vastgoed beleggers), IVBN (de vereniging van institutionele beleggers in vastgoed) en VGM NL (vereniging van vastgoed- en VvE-managers) pleiten gezamenlijk voor aanpassing van het nieuwe wetsvoorstel voor verruiming van de Opiumwet.

Lees meer

VGM NL en NVM: ‘Deregulering nodig om investeringen in huurmarkt te stimuleren’

12-9-2017

Huurder woont steeds kleiner en duurder

De prijzen voor huurwoningen in de vrije sector zijn in de eerste helft van 2017 opnieuw gestegen. Gemiddeld betalen huurders bij een verhuizing 6,9% meer per m² dan vorig jaar. In de grote steden is de prijsstijging per m² nog veel groter. In een oververhitte markt en door een goed economisch klimaat zijn huurders bereid om meer te betalen voor een steeds kleinere woning. Dit blijkt uit huurmarktcijfers van VGM NL en NVM over de eerste helft van 2017. Volgens de verenigingen zijn structurele maatregelen nodig om het aanbod vrije sector huurwoningen te vergroten. Ze doen een dringende oproep aan politiek Den Haag om de particuliere huurmarkt te dereguleren, zodat particuliere investeringen eindelijk van de grond kunnen komen.

Lees meer
498_Banner_mailinglijst.jpg