RSS feedRSS feed Dé belangenbehartiger voor Vastgoed- en VvE managers in Nederland
Zoek in de ledenlijst
Alle VGM NL leden

Zoek een event

Jong VGM NL

De initiatiefnemers van Jong VGM NL zijn:

Wilko Vermeulen (van ’t Hof Rijnland)
Gert Oostenrijk (MVGM)
Patrick Boernama (Partners & van Heun)
Als je op de namen klikt, kun je direct linken via LinkedIN !

Medio 2015 is er vanuit VGM NL een nieuw initiatief gestart onder de noemer ’Jong VGM NL’. Het primaire doel was om jonge medewerkers (tot 40 jaar) uit de branche bij elkaar te brengen om met elkaar te praten en ideeën uit te wisselen. Aanleiding voor dit initiatief was een bijeenkomst van Jong IVBN en Jong Aedes in 2014 waarbij een aantal jonge VGM NL leden op uitnodiging deel aan heeft mogen nemen. Gegeven het feit dat dit als zeer leerzaam en interessant werd ervaren, is het initiatief ‘Jong VGM NL’ gestart.

Aanmelden voor Jong VGM NL kan via admin@vgm.nl (uitsluitend voor VGM NL leden).

Planning 2016:

Vier events in 2016
Vanuit de initiatiefnemers van Jong VGM NL is het voornemen om in 2016 een viertal events te organiseren rondom onderstaande thema’s.

* Nieuwe markten: Corporaties, gemeenten en Rijksvastgoedbedrijf
* COG en Wonen: Ketensamenwerking
* Overkoepelend/nieuwe markten: Duurzaamheid
* Data/I(C)T: Betekenis, invloed en evt. toegevoegde waarde van big (open) data en/of I(C)T

Terugblik 2015:

1. Eerste verkenningsbijeenkomst 23 juni 2015, VGM NL ledenvergadering, ASR Utrecht
Eerste Jong VGM NL bijeenkomst bij ASR in Utrecht. Doel: Dialoog met 20 vastgoedprofessionals over diverse ontwikkelingen in de markt & de richting en inhoud van Jong VGM NL. Bij deze eerste verkenningsbijeenkomst waren ook Jean-Paul Rouwette en Eric Verwey, vanuit het VGM NL bestuur, aanwezig.

2. Overleggen initiatiefnemers
Bovengenoemde ‘initiatiefnemers’ hebben in de loop van 2015 meerdere keren bij elkaar gezeten. Doel: Sparren over de missie, strategie, jaarplannen en thema’s van Jong VGM NL.

3. Kennismaking bestuur Jong IVBN
Op 7 oktober 2015 hebben de ‘initiatiefnemers’ een overleg gehad met Jong IVBN. Doel: best practices uitwisselen, creëren van betrokkenheid en draagvlak.

4. Officieel akkoord bestuur VGM NL, proefperiode 1 jaar
In het najaar van 2015 heeft het bestuur van VGM NL officieel hun akkoord gegeven voor een proefperiode van één jaar voor Jong VGM NL. In dit jaar krijgt Jong VGM NL de kans om zich te bewijzen als toegevoegde waarde voor VGM NL.

5. Missie Jong VGM NL
Jong VGM NL heeft als missie om op een enthousiaste wijze jonge vastgoedmanagers actief te betrekken bij VGM NL als branchevereniging en hen te laten meepraten over actuele thema’s om op die wijze een complementaire bijdrage te leveren aan de doelen van VGM NL.

Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot Jong VGM NL kunt u bij Paulien Frehé terecht.


Laatste Nieuws

MG-circulaire 2017-02 gepubliceerd

16-11-2017

Op 13 november 2017 is de MG-circulaire 2017-02 gepubliceerd, met o.a. parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, verkoopregels, inkomensafhankelijke huurverhoging en overige bedragen 2018.

Lees meer

VGM NL pleit voor ontruiming henneppanden i.p.v. sluiting

24-10-2017
In oktober 2016 heeft VGM NL gereageerd op de consultatie wijziging Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid). Naar aanleiding van onze reactie is VGM NL medio juli 2017 uitgenodigd op het ministerie van Veiligheid en Justitie om de ingebrachte reactie toe te lichten. VGM NL heeft IVBN gevraagd mee te gaan naar dit gesprek. Het ministerie heeft onze input vervolgens meegenomen in de reactie van de minister aan de Vaste Kamercommissie V&J. 
Lees meer

Platform Duurzaam Winkelvastgoed: duurzaamheidscongres The Next Step

23-10-2017

Voor de toekomst van de Nederlandse winkelsector is een versnelde verduurzaming van het winkelvastgoed noodzakelijk. Het platform Duurzaam Winkelvastgoed treedt op als katalysator om de doelstellingen van het (“Parijse”) Energieakkoord te behalen.

 

Het platform Duurzaam Winkelvastgoed kent een sector-brede vertegenwoordiging: vastgoedpartijen (zoals architecten, ontwikkelaars, beleggers, particuliere eigenaren), winkeliers (grootwinkelbedrijven, supermarkten, ketens maar ook de lokale huurders), de financiers, taxateurs, beheerders, consultants en de betrokken overheidsinstanties. De bij het platform aangesloten organisaties vertegenwoordigen een zeer groot deel van de sector waardoor de achterban effectief en efficiënt bereikt kan worden. Gezamenlijk willen wij alle stakeholders binnen de winkelsector zo goed mogelijk informeren en ondersteunen. Nadrukkelijk willen wij ook de beleidsmakers adviseren inzake de haalbaarheid, te verwachten obstakels en mogelijke alternatieven inzake de voorgestelde beleidsmaatregelen en wetgeving om zo om versneld de klimaatafspraken te kunnen realiseren.

 

Deelname en inschrijven

 

 

 

Dit congres wordt aangeboden aan de winkelsector door het Platform Duurzaam Winkelvastgoed. Deelname door aangesloten leden is gratis.

U kunt zich hier aanmelden. 

Lees meer
498_Banner_mailinglijst.jpg