RSS feedRSS feed Dé belangenbehartiger voor Vastgoed- en VvE managers in Nederland
Zoek in de ledenlijst
Alle VGM NL leden

Zoek een event

VGM NL Stappenplan Wbp datalekken

VGM NL lanceert in juni 2016 het 'VGM NL Stappenplan Wbp / datalekken' voor haar leden.
Een praktisch stappenplan om de vastgoedmanager, aangesloten bij VGM NL, aan de hand mee te nemen in de (on-) mogelijkheden van het hebben, en ‘bewerken’ van persoons gegevens.

Tevens ondersteund met een bijeenkomst waar het onderwerp door NautaDutilh werd toegelicht.

Het Stappenplan bevat 9 stappen die een vastgoedmanager dient te doorlopen (in willekeurige volgorde). Daarnaast bevat het document 5 bijlagen die het u makkelijker maken uw organisatie op orde te krijgen in het kader van de wet Datalekken, die onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) valt.

Bijlage 1. VGM NL Voorbeeld Inventarisatie
Bijlage 2. Overzicht relevante wettelijke bewaartermijnen huurdossier
Bijlage 3. Voorbeelden Beveiliging en awareness
Bijlage 4a. Bewerkersovereenkomst VGM Standaard
Bijlage 4b. Bewerkersovereenkomst VGM Standaard engels
Bijlage 5. Protocol meldplicht datalekken

NB: Het gehele document incl. bijlagen is goed gekeurd door NautaDutilh.
Voor VGM NL leden achter de inlog beschikbaar: Klik hier >>


Laatste Nieuws

MG-circulaire 2017-02 gepubliceerd

16-11-2017

Op 13 november 2017 is de MG-circulaire 2017-02 gepubliceerd, met o.a. parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, verkoopregels, inkomensafhankelijke huurverhoging en overige bedragen 2018.

Lees meer

VGM NL pleit voor ontruiming henneppanden i.p.v. sluiting

24-10-2017
In oktober 2016 heeft VGM NL gereageerd op de consultatie wijziging Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid). Naar aanleiding van onze reactie is VGM NL medio juli 2017 uitgenodigd op het ministerie van Veiligheid en Justitie om de ingebrachte reactie toe te lichten. VGM NL heeft IVBN gevraagd mee te gaan naar dit gesprek. Het ministerie heeft onze input vervolgens meegenomen in de reactie van de minister aan de Vaste Kamercommissie V&J. 
Lees meer

Platform Duurzaam Winkelvastgoed: duurzaamheidscongres The Next Step

23-10-2017

Voor de toekomst van de Nederlandse winkelsector is een versnelde verduurzaming van het winkelvastgoed noodzakelijk. Het platform Duurzaam Winkelvastgoed treedt op als katalysator om de doelstellingen van het (“Parijse”) Energieakkoord te behalen.

 

Het platform Duurzaam Winkelvastgoed kent een sector-brede vertegenwoordiging: vastgoedpartijen (zoals architecten, ontwikkelaars, beleggers, particuliere eigenaren), winkeliers (grootwinkelbedrijven, supermarkten, ketens maar ook de lokale huurders), de financiers, taxateurs, beheerders, consultants en de betrokken overheidsinstanties. De bij het platform aangesloten organisaties vertegenwoordigen een zeer groot deel van de sector waardoor de achterban effectief en efficiënt bereikt kan worden. Gezamenlijk willen wij alle stakeholders binnen de winkelsector zo goed mogelijk informeren en ondersteunen. Nadrukkelijk willen wij ook de beleidsmakers adviseren inzake de haalbaarheid, te verwachten obstakels en mogelijke alternatieven inzake de voorgestelde beleidsmaatregelen en wetgeving om zo om versneld de klimaatafspraken te kunnen realiseren.

 

Deelname en inschrijven

 

 

 

Dit congres wordt aangeboden aan de winkelsector door het Platform Duurzaam Winkelvastgoed. Deelname door aangesloten leden is gratis.

U kunt zich hier aanmelden. 

Lees meer
498_Banner_mailinglijst.jpg