Bijeenkomsten

Het recht dat de VvE aangaat staat steeds meer in de belangstelling. Eigenaren, beheerders maar ook belangenorganisaties hebben meer aandacht voor de bijzondere rechten en plichten die het VvE-recht met zich brengt. De VvE beheerder vervult daarin een centrale rol door te sturen op het naleven van de voorschriften en het verantwoorden van het beheer en onderhoud. VGM NL organiseert regelmatig gratis bijeenkomsten voor haar leden waar juridische kwesties en/of actualiteiten aan de orde komen.