VvE database

De VvE Manager wordt serieuzer genomen en heeft een steviger verhaal indien onderbouwd met feiten en cijfers.
VGM NL realiseert dit voor haar (VvE-) leden en de vereniging als collectief.

Begin 2017 is gestart met de realisatie van de VGM NL database. De VGM NL database wordt gefaseerd gerealiseerd.
Alle VGM NL VvE leden gaan data aanleveren aan één VGM NL database. Er is gestart met vastgoedmanagement, daarna volgt VvE beheer. VGM NL VvE Leden kunnen (op termijn) beschikken over informatie met betrekking tot het segment VvE beheer.

NB: VGM NL garandeert vertrouwelijkheid en betrouwbaarheid van data door samenwerking volgens afspraken tussen leden, VGM NL, de Stichting VGM Benchmark en onderzoeksinstellingen. Een object, vastgoedeigenaar of VvE beheerder zal in geen enkele analyse of rapportage herkenbaar zijn, anders dan voor een lid zelf.

Voorbeelden

  • Inzicht in de prestaties van de eigen organisatie ten opzichte van de markt
    Doel: Interne processen, prestaties en werkzaamheden verbeteren door onderbouwing met feiten en cijfers richting opdrachtgevers.
  • Beschikbaar krijgen van breed spectrum VvE kengetallen
    Doel: De kennis, kunde, prestaties, toegevoegde waarde en professionaliteit vergroten individueel en collectief.

 

Lopende dataprojecten

  • VGM Benchmark,
  • SK Benchmark kantoren
  • Transactiedata huurwoningen