Volgen van en reageren op Wet- en regelgeving

VGM NL speelt een actieve rol in dossiers over wetgeving die de VvE managers raken. We lobbyen voor uw belangen. Voorbeelden van succesvolle reactieve lobbytrajecten zijn de lobby om VvE’s en commercieel vastgoed buiten de Warmtewet te houden en de reductie van uw boeterisico ten aanzien van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Daarnaast gingen we namens het collectief in gesprek over verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van VvE managers met betrekking tot advies over en bemiddeling in verzekeringen aan VvE's.