Beïnvloeden van de politieke agenda en de markt

VGM NL leden staan voor professioneel VvE beheer. Deze professionaliteit wordt herkend door VvE’s, corporaties, de markt en de politiek. Hierdoor wordt de mening en visie van VGM NL over (markt)ontwikkelingen in een vroegtijdig stadium gevraagd en gewaardeerd. Voorbeeld van succesvolle proactieve lobby's is de vertegenwoordiging in de Werkgroep Modernisering Appartementsrecht, een adviescommissie die de minister rechtstreeks adviseert.
Ook praat VGM NL, via het Integriteitsoverleg Vastgoedmarkt (IOV), met de overheid over het voorkomen van criminaliteit in het vastgoed.