Certificering

Eén van de doelstellingen van VGM NL is het professionaliseren van de VvE branche. Daarom is VGM NL een voorstander van certificatie.

Een certificaat is een verklaring bedoeld als bewijsstuk voor de kwaliteit van een bedrijf, mens, dienst of product. Een certificaat geeft houvast bij het waarborgen van kwaliteit. Een VvE manager kan door middel van een certificaat objectief aantonen dat hij persoonlijk, dan wel zijn VvE managementorganisatie, over specifieke kennis beschikt met betrekking tot VvE management en dat hij werkt volgens vastgelegde structuren, processen en normen. Het behalen en behouden van een certificaat draagt er toe bij dat de dienstverlening van de VvE manager aan de VvE verbetert.

De VvE branche kent zowel procescertificering van de VvE managementorganisatie als persoonlijke certificering van de VvE manager. VGM NL is zowel betrokken bij het organisatiecertificaat als bij de persoonscertificering.

SKW

VGM NL is met SKW overeengekomen dat SKW op het toelatingsonderzoek van managers die aangesloten zijn bij VGM NL en aangesloten zijn bij de Geschillencommissie VvE Management Zakelijk, een korting geeft op het toelatingsonderzoek. Meer informatie over gecertificeerde VGM NL leden vindt u hier.