Betrouwbaarheid

VvE managers die lid zijn van VGM NL onderschrijven jaarlijks de VGM NL Gedragscode. Deze VvE managers zeggen met het ondertekenen van deze gedragscode toe dat zij en hun medewerkers tijdens het uitoefenen van hun vak uitgangspunten en regelingen met betrekking tot o.a. integriteit, transparantie, belangenverstrengeling, verantwoordelijkheid en wet- & regelgeving zullen toepassen.
Daarnaast hebben alle VGM NL leden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG RP of VOG NP) aangeleverd. Tot slot heeft VGM NL een klokkenluidersregeling en een Meldpunt vermeende integriteitsschendingen.