Geschillencommissie VvE Management

Vanaf 1 april 2013 is de Geschillencommissie VvE management, die in opdracht van VGM NL is ondergebracht bij SGB (Geschillencommissie Beroep Bedrijf te Den Haag) operationeel. Bij conflicten kan een VvE bestuur de Geschillencommissie VvE Management inschakelen. Registratie bij de Geschillencommissie VvE Management is open voor alle VvE Managers in Nederland. VGM NL leden hebben echter een aanzienlijk financieel voordeel t.o.v. niet aangesloten VvE Management organisaties.

Door deelname aan de Geschillencommissie VvE Management doen de VvE en de VvE manager, voor de beslechting van geschillen, afstand van hun recht een conflict of geschil voor de gewone rechter te brengen. Dit maakt het laagdrempelig voorleggen van een eventueel conflict aan een onafhankelijke instantie mogelijk. VGM NL stimuleert haar leden actief om zich aan te sluiten bij de Geschillencommissie VvE Management. 

Informatie over de Geschillencommissie >>>

De Geschillencommissie VvE Management >>>

Registreren bij De Geschillencommissie als VvE manager >>>

Klacht indienen als consument >>>