Onderzoek VvE: Hoe gaan VvE’s om met reserveringen?

Sinds 2018 zijn VvE’s verplicht om te reserveren voor groot onderhoud. Deze verplichting volgt op een eerdere verplichting om een reservefonds in te stellen. Om te onderzoeken hoe VvE’s omgaan met reserveringen hebben VvE Belang en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten gezamenlijk een enquête uit te zetten. Onderzoeksbureau Companen voert het onderzoek uit. 

We nodigen u uit deel te nemen aan deze enquête! Vraag vandaag nog een toegangscode aan voor deelname via companen2020@vgm.nl. U ontvangt vervolgens de link naar de online vragenlijst en een toegangscode. De enquête sluit op 18 december aanstaande. Hartelijk dank voor uw medewerking!

Op welke wijze reserveren uw VvE’s voor onderhoud? Welke belemmeringen ervaren uw VvE’s bij het reserveren voor onderhoud? In welke mate is bij het reserveren rekening gehouden met verduurzamingsmaatregelen?

Het antwoord op die vragen geeft een goed beeld van de wijze waarop de VvE’s in uw beheer omgaan met de reserveringsplicht en zodoende kunnen we een beeld krijgen van het VvE-landschap in heel Nederland. Als we zien dat er op veel plaatsen dezelfde problemen en knelpunten zijn, kunnen we daarvoor aandacht vragen bij de overheid en de politiek.

In de enquête worden vragen gesteld die te maken hebben met het onderhoud en de financiële situatie van de VvE’s in uw beheer.