VGM NL VvE Algemene Voorwaarden & beheerovereenkomst

VGM NL heeft in 2015 een nieuw Model Beheerovereenkomst VvE Management & Algemene Voorwaarden geïntroduceerd. Deze herziene versie van de Model Beheerovereenkomst borgt nu niet alleen de belangen van de beheerder, maar zorgt ook dat er goede afspraken gemaakt kunnen maken tussen VvE-beheerders en VvE’s over de dienstverlening die de VvE-beheerder levert, tegen welke voorwaarden en welke prijs. Ook zaken waarbij een partij risico loopt, zoals het in dienst hebben van een ‘arbeidsvreemdeling’, zijn meegenomen in dit model. Zo ook de laagdrempelige optie van het kunnen raadplegen van een geschillencommissie in geval van een conflict tussen de VvE en haar beheerder.