VGM NL VvE Algemene Voorwaarden & beheerovereenkomst

VGM NL heeft in 2015 een nieuw Model Beheerovereenkomst VvE Management & Algemene Voorwaarden geïntroduceerd. VGM NL nam dit initiatief, omdat het de vraag naar een nieuw, actueel model in de markt zag. De versie uit 2006 en ook de voorwaarden die door VGM NL in 2012 werden uitgebracht, dekten niet meer de volledige lading voor VvE-beheerders en VvE’s zelf. De eerste versie uit 2006 werd uitgegeven door Consen, toendertijd landelijk belangenbehartiger van VvE-beheerders. Het document was ingehaald door de tijd en toe aan een update, zodat de transparantie in de markt weer optimaal wordt. 

Deze herziene versie van de Model Beheerovereenkomst borgt nu niet alleen de belangen van de beheerder, maar zorgt ook dat er goede afspraken gemaakt kunnen maken tussen VvE-beheerders en VvE’s over de dienstverlening die de VvE-beheerder levert, tegen welke voorwaarden en welke prijs. Ook zaken waarbij een partij risico loopt, zoals het in dienst hebben van een ‘arbeidsvreemdeling’, zijn meegenomen in dit model. Zo ook de laagdrempelige optie van het kunnen raadplegen van een geschillencommissie in geval van een conflict tussen de VvE en haar beheerder.