Transactiedata Huurwoningen

In samenwerking met NVM verzamelt, registreert en analyseert VGM NL transactiedata huurwoningen. Samen met de NVM vertegenwoordigt VGM NL ruim 50% van de Nederlandse markt huurwoningen in bezit van institutionele, (grotere) particuliere beleggers en consumenten. Dit marktaandeel betreft ca. 60% vrije sector huurwoningen en ca. 40% gereguleerde huurwoningen.

Leden die huurwoningen verhuren leveren elk kwartaal transactiedata huurwoningen aan. Elk kwartaal wordt een actuele rapportage opgesteld. Elk half jaar presenteren de NVM en VGM NL gezamenlijk de cijfers van de huurmarkt in de vrije sector.

1133007_Prijsontwikkeling.png

HUURMARKTCIJFERS 2019 H2

Ondanks het enorme tekort aan woningen zijn de huurprijzen in de vrije sector in de tweede helft van 2019 niet enorm gestegen, blijkt uit de marktrapportage ‘Transparantie in de verhuurmarkt van VGM NL en NVM’.

Huren stijgen bij de overgang van huurder naar huurder met 4,5%, de gemiddelde vierkante meterprijs is licht gestegen tot 11,92 per m2. Opvallend is het gebrek aan aanbod voor mensen die minder dan 1000 euro per maand kunnen uitgeven aan de huur. Zeker in de grote steden is er in deze klasse te weinig aanbod en doorstroming. VGM NL en NVM zien daarom in toenemende mate dat met name gezinnen uitwijken naar omliggende gemeenten.

LEES MEER >>

Huurmarktcijfers H2 (2019) + persbericht