VGM NL Opleidingscheques - Voorwaarden

 • De cheque is na datumuitgifte geldig tot en met 31 december 2021;
 • De cheque is alleen inwisselbaar indien het lid aan wie de cheque is uitgereikt lid is van VGM NL op het moment dat de training wordt gevolgd;
 • De vertegenwoordigers van onze leden hebben een/de uniek(e) nummer(s) ontvangen, dit unieke nummer kan slechts eenmaal gebruikt worden;
 • De cheque is alleen inwisselbaar voor afname van de volgende trainingen:
  - Basis huurrecht Woningen (IVVD)
  - Basis huurrecht Bedrijfsruimte (IVVD)
  - Basis MJOP (IVVD)
  - Van MJOP naar DMJOP (IVVD)
  - Vastgoedrekenen (ASRE)
 • De cheque mag met meer dan 1 stuk ingezet worden voor afname van een training, voorwaarde is dat de cheques aan hetzelfde lid zijn uitgereikt;
 • De VGM NL opleidingscheque vertegenwoordigt een waarde van € 150,- (zie * / **);
 • Indien de waarde van de (combinatie) van cheques niet toereikend is voor afname van 1 van de beschikbaar gestelde / gewenste training zoals eerder benoemd, zal het lid zelf aan het opleidingsinstituut het restant bijbetalen, indien dit bedrag hoger is dan € 25,-. Het opleidingsinstituut verstuurt hiervoor een factuur;
 • Indien de waarde van de (combinatie) van de verzilverde cheques meer is dan de kosten van de af te nemen training, heeft het lid geen recht op restitutie van de restant waarde in welke vorm dan ook;
 • De cheque is alleen inwisselbaar voor afname van de vermelde trainingen en zijn op geen enkele andere wijze inwisselbaar;
 • Leden melden zichzelf/medewerkers aan voor de training naar keuze bij het betreffende opleidingsinstituut. Bij trainingen aangeboden door IVVD gaat u naar het inschrijfformulier van de betreffende training op de website van het opleidingsinstituut en vult u bij ‘Bijzonderheden factuur’ in: VGM NL – [nummer cheque(s)]. Bij trainingen aangeboden door ASRE gaat u naar het inschrijfformulier van de betreffende training op de website van het opleidingsinstituut en vinkt u het vakje ‘VGM NL’ aan bij het veld ‘korting’. Een medewerker van ASRE zal vervolgens contact met u opnemen om uw opleidingschequenummer(s) te vragen.

Overzicht van de met VGM NL opleidingscheques af te nemen trainingen met daarbij vermeldt hoeveel opleidingscheques ingeleverd moeten worden per training:

Training

Opleidingsinstituut

Aantal in te leveren cheque(s) / korting / kosten

Basistraining MJOP

IVVD

            2      € 325,- 10% korting € 292,50*

Workshop van MJOP naar DMJOP

IVVD

            4      € 595,- 10% korting € 353,50*

Basis huurrecht bedrijfsruimte

IVVD

            2      € 325,- 10% korting € 292,50*

Basis huurrecht woningen

IVVD

            2      € 325,- 10% korting € 292,50*

Opleiding Vastgoedrekenen

ASRE

10    € 1.450,- geen korting**

REKENVOORBEELDEN

   * excl. btw / ** vrijgesteld van btw