1131791_training-website2.jpg

VGM NL Opleidingsroutes

VvE- & vastgoedmanagement is een vakgebied in ontwikkeling. VvE- & vastgoedmanagement is een breed vakgebied dat wordt uitgevoerd door goed opgeleide, betrokken mensen. Zij gaan graag mee in de ontwikkeling van hun vakgebied. Om aan die vraag invulling te geven ontwikkelt VGM NL de VGM NL Opleidingsroutes. Gerichte trainingen voor de medewerkers van VGM NL leden. De VGM NL Opleidingsroutes maken onderdeel uit van het VGM NL Kennisplatform.

1132401_Route.png

Deze opleidingsroutes bieden: 

  • Ontwikkelingsperspectief binnen het vakgebied 
  • Verbreden / verdiepen / actualiseren kennis medewerkers  
  • Versterken VvE- en vastgoedmanagementorganisatie 
  • Erkenning beroepsgroep