Servicekosten benchmark kantoren

De Servicekosten Benchmark Kantoren geeft inzicht in de opbouw en ontwikkeling van de diverse servicekosten-onderdelen van kantoorgebouwen. Het doel van deze benchmark is het transparanter maken van servicekosten zodat marktpartijen uitgedaagd worden het management van vastgoed slimmer, efficiënter, goedkoper en vooral ook duurzamer te maken.