Servicekosten benchmark kantoren

De Servicekosten Benchmark Kantoren geeft inzicht in de opbouw en ontwikkeling van de diverse servicekosten-onderdelen van kantoorgebouwen. Het doel van deze benchmark is het transparanter maken van servicekosten zodat marktpartijen uitgedaagd worden het management van vastgoed slimmer, efficiënter, goedkoper en vooral ook duurzamer te maken.

1133152_Benchmark-kantoren2.png

VGM NL Benchmark Servicekosten kantoren 2019

In deze benchmark zijn 625 objecten opgenomen met een totale oppervlakte van 3.9 miljoen m2. In de rapportage (gebaseerd op de afrekening over 2018) zijn naast de gemiddelde Servicekosten kantoren ook de gemiddelde Servicekosten kantoren opgenomen bij een volledig pakket aan diensten (full service). Ook worden er extra toelichtingen gegeven die de hoogte van de servicekosten in specifieke kantoren mede verklaren. Hierdoor kunnen vastgoedmanagers objectief onderbouwen hoe hun servicepakket is opgebouwd. Een waardevolle uitbreiding voor zowel huurders als eigenaren van kantoren! 

OPEN HIER DE PUBLICATIE