Data aanlevering

Wij hebben samen met onze leden de afgelopen jaren hard gewerkt om op alle segmenten -Winkels, Kantoren, VvE en Huurwoningen- (geautomatiseerd) data-aanlevering mogelijk te maken en informatie in de VGM NL dashboards (Tableau) terug te geven.  

Om de data-aanlevering voor de aangesloten organisaties te vereenvoudigen is aan leveranciers opdracht gegeven geautomatiseerde aanlevering mogelijk te maken. Voor diverse softwarepakketten is er inmiddels een koppeling beschikbaar en kan deze worden ingericht.

OVERZICHT SOFTWAREPAKKETTEN & STATUS