VvE management & Corona

Het coronavirus beïnvloedt ons dagelijks leven en raakt ook het werk van vastgoed- en VvE managers. De dienstverlening van vastgoed- en VvE managers bestaat uit veel dagelijkse, praktische en vooral operationele taken. Onze leden zetten alle zeilen bij om hun dienstverlening aan beleggers, huurders én VvE’s in de lucht te houden.

VGM NL bundelt informatie en kennis over de aanpak van deze crisis

Noodwetgeving maakt goed functioneren VvE’s tijdens coronacrisis mogelijk

In samenwerking met het ministerie van BZK, het ministerie van JenV en VvE Belang is het VGM NL  gelukt om, in zeer kort tijdsbestek, noodwetgeving te formuleren waardoor VvE’s ook gedurende de coronacrisis kunnen blijven functioneren. 

In de noodwetgeving is opgenomen dat de termijn voor het vaststellen van de jaarrekening in VvE’s wordt verlengd met een termijn van 6 maanden. Een tweede belangrijk punt dat door de noodwetgeving mogelijk wordt gemaakt is digitaal en/of middels een videoverbinding vergaderen, inclusief het nemen van besluiten. Voorwaarde is onder meer dat de leden tijdens die vergadering of van tevoren vragen kunnen indienen, die uiterlijk op de vergadering zelf worden beantwoord. Mocht een lid niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan zo’n vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig. Meer hierover leest u in onderstaand persbericht.