Analyse Nederlandse huurmarkt 2020

Om een compleet en actueel beeld te geven van de vrije huursector in Nederland hebben VGM NL en NVM een analyse gemaakt van de Nederlandse huurmarkt over 2020. Deze rapportage beschrijft de belangrijkste actuele huurcijfers en de ontwikkelingen in voorraad en nieuwbouw van de vrije huursector. Ook de gevolgen van de COVID-19 pandemie komen in deze rapportage aan bod.

1138172_Analyse-huurmarkt-2020.jpg

Nederlandse gemeenten in beeld

De vrije huursector in Nederland is met nog geen 8 procent van de woningvoorraad een klein maar belangrijk deel van de woningmarkt en biedt het woonruimte aan ruim een half miljoen mensen voor wie een sociale huurwoning niet toegankelijk is en een koopwoning niet gewenst of haalbaar is.

Ondanks de toename aan vrije sector huurwoningen in de afgelopen jaren, mede als gevolg van meer nieuwbouw, sluit het aanbod niet aan op de vraag. Toch stijgen de huurprijzen niet overal. In sterk stedelijke gebieden stagneren de prijzen of is sprake van dalingen. In de rapportage wordt hier verder op in gegaan en is er een compleet beeld geschetst voor de gemeenten: Almere, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Rotterdam en Utrecht.