RSS feedRSS feed Dé belangenbehartiger voor Vastgoed- en VvE managers in Nederland
Zoek in de ledenlijst
Alle VGM NL leden

Zoek een event

Wetswijziging 'Verbeteren functioneren VvE's '

28-6-2016

Sinds 2008 bestaat de verplichting voor VvE's om geld te reserveren voor onderhoud. Een verplichting die tot nu toe nogal vrijblijvend was; er werd geen concreet bedrag genoemd dat gereserveerd dient te worden.

Het wetsvoorstel van ministers Blok en Van der Steur dat nu aan de Tweede Kamer is aangeboden moet daar verandering in brengen. Appartementseigenaren moeten na wijziging van de wet elk jaar minstens 0,5 procent van de herbouwwaarde van hun complex reserveren: het bedrag waarvoor een pand in dezelfde staat opnieuw kan worden gebouwd. Alternatief is dat een VvE geld reserveert op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP), waarin wordt vastgelegd wanneer onderhoud wordt gedaan aan gezamenlijke onderdelen van het huis, met bedragen erbij.

Het voorstel tot wetswijziging 'Verbeteren functioneren VvE's' betreft een aantal aanpassingen in Boek 5 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek. De verwachting is dat de wetswijziging na parlementaire behandeling in 2017 in werking zal treden.

Het aan de voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden wetsvoorstel kunt u vinden op:https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z10554&did=2016D21958

L
aatste update (28/06/2016):
Het wetvoorstel en de toelichting die nu naar de Kamer zijn gestuurd, is een wetsvoorstel dat toeziet op (particuliere) woning-VvE’s. Professionele eigenaren Kunnen aan de reserveringsverplichting van de wet voldoen door bijvoorbeeld het geven van een garantie. In de toelichting op de wet wordt geconcludeerd dat professionele beleggers vanuit het oogpunt van een adequate bedrijfsvoering zorg zullen dragen voor voldoende reserveringen voor onderhoud. Hierdoor is het dan ook niet nodig om de minimale jaarlijkse reservering ook voor deze partijen te laten gelden.

Voor meer informatie of vragen: Ilse Kaandorp

Deel dit nieuwsbericht
|

Actueel Vastgoed management Nieuws

Archief Vastgoed management Nieuws

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42

Laatste Nieuws

MG-circulaire 2017-02 gepubliceerd

16-11-2017

Op 13 november 2017 is de MG-circulaire 2017-02 gepubliceerd, met o.a. parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, verkoopregels, inkomensafhankelijke huurverhoging en overige bedragen 2018.

Lees meer

VGM NL pleit voor ontruiming henneppanden i.p.v. sluiting

24-10-2017
In oktober 2016 heeft VGM NL gereageerd op de consultatie wijziging Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid). Naar aanleiding van onze reactie is VGM NL medio juli 2017 uitgenodigd op het ministerie van Veiligheid en Justitie om de ingebrachte reactie toe te lichten. VGM NL heeft IVBN gevraagd mee te gaan naar dit gesprek. Het ministerie heeft onze input vervolgens meegenomen in de reactie van de minister aan de Vaste Kamercommissie V&J. 
Lees meer

Platform Duurzaam Winkelvastgoed: duurzaamheidscongres The Next Step

23-10-2017

Voor de toekomst van de Nederlandse winkelsector is een versnelde verduurzaming van het winkelvastgoed noodzakelijk. Het platform Duurzaam Winkelvastgoed treedt op als katalysator om de doelstellingen van het (“Parijse”) Energieakkoord te behalen.

 

Het platform Duurzaam Winkelvastgoed kent een sector-brede vertegenwoordiging: vastgoedpartijen (zoals architecten, ontwikkelaars, beleggers, particuliere eigenaren), winkeliers (grootwinkelbedrijven, supermarkten, ketens maar ook de lokale huurders), de financiers, taxateurs, beheerders, consultants en de betrokken overheidsinstanties. De bij het platform aangesloten organisaties vertegenwoordigen een zeer groot deel van de sector waardoor de achterban effectief en efficiënt bereikt kan worden. Gezamenlijk willen wij alle stakeholders binnen de winkelsector zo goed mogelijk informeren en ondersteunen. Nadrukkelijk willen wij ook de beleidsmakers adviseren inzake de haalbaarheid, te verwachten obstakels en mogelijke alternatieven inzake de voorgestelde beleidsmaatregelen en wetgeving om zo om versneld de klimaatafspraken te kunnen realiseren.

 

Deelname en inschrijven

 

 

 

Dit congres wordt aangeboden aan de winkelsector door het Platform Duurzaam Winkelvastgoed. Deelname door aangesloten leden is gratis.

U kunt zich hier aanmelden. 

Lees meer
498_Banner_mailinglijst.jpg