RSS feedRSS feed Dé belangenbehartiger voor Vastgoed- en VvE managers in Nederland
Zoek in de ledenlijst
Alle VGM NL leden

Zoek een event

Persbericht: Klanttevredenheid over vastgoedmanagers ook in 2015 hoog

11-4-2016

Klanttevredenheid over vastgoedmanagers ook in 2015 hoog
Positieve Net Promotor Score1 van 10 procent

Nieuwegein/Rotterdam, 11 april 2016 – Onderzoeksbureau USP Marketing Consultancy en de branchevereniging voor vastgoedbeheerders VGM NL constateren een relatief hoog niveau van klanttevredenheid bij huurders van kantoorgebouwen over hun vastgoedmanager. USP en VGM NL baseren zich hiermee op de uitkomsten van eigen onderzoek van USP uitgevoerd in opdracht van vastgoedeigenaren en -beleggers èn op het recent gepubliceerde Solved Beheerdersonderzoek 2015. Uit de resultaten van beide onderzoeken blijkt dat de groep huurders die hun beheerder zouden aanbevelen bij anderen substantieel groter is dan de groep die dit niet zou doen. In de dienstverlenende sector is dit een uniek resultaat. In termen van Net Promotor Score (NPS) - waarin respondenten gevraagd wordt in welke mate iemand een dienst of bedrijf zou aanraden bij anderen – betekent dit een positieve2 Net Promotor Score van 10 procent.

Jan-Paul Schop, Managing Director USP Marketing Consultancy licht toe: “Wij hebben onze eigen onderzoeksresultaten in de vastgoedmarkt vergeleken met de resultaten van het nieuwste onderzoek van Solved. Hoewel ons beider onderzoeken niet identiek zijn, is het wel mogelijk om op onderdelen te vergelijken en conclusies te trekken. Dat hebben wij voor VGM NL gedaan en wij zijn onder de indruk van de positieve NPS van 10 procent. Ik kan uit ervaring zeggen dat dit een unieke score is in de dienstverlenende sector. Uit B2B-onderzoek dat wij in dit segment regelmatig uitvoeren ligt de NPS vrijwel altijd rond of onder de nul procent.”

Naast respondenten die hun beheerder zouden aanbevelen stelt ongeveer de helft van de huurders (46 procent) zich neutraal op ten opzichte van hun vastgoedmanager. Deze groep is niet ontevreden maar ook nog niet dusdanig tevreden dat ze de beheerder aanbevelen bij anderen. De tevredenheid van deze groep huurders kan in termen van NPS worden uitgedrukt met een rapportcijfer 7 tot 8.

Helft huurders tevredenheid tot zeer tevreden
Uit het onderzoek van Solved blijkt dat in 2015 meer dan de helft van de onderzochte huurders tevreden tot zeer tevreden is over de beheerder van het gebouw waarin zij gehuisvest zijn. 37 procent is neutraal en slechts 10 procent van de huurders is ontevreden. In 2014 was nog 15 procent van de huurders ontevreden over de beheerder. Gemiddeld geven huurders over 2015 hun beheerder een rapportcijfer 6,6. Dit is een lichte stijging in de score ten opzichte van het cijfer over 2014 (6,4).


Ruim 65 procent van de onderzochte huurders vindt dat de beheerder toegevoegde waarde heeft, daarbij tekent 61 procent wel aan dat beheerders nog niet meedenken in de optimalisatie van de huisvestingslasten.


Eric Verwey, voorzitter VGM NL: “De branchevereniging is blij met de uitkomsten. Natuurlijk doen wij er alles aan om onze leden te ondersteunen bij hun inspanningen voor continue verbetering en verdere professionalisering. Wat we in onderzoeken naar tevredenheid echter wel altijd in acht moeten nemen is dat vastgoedbeheer een hygiënefactor is voor huurders van gebouwen. Wij weten uit ervaring én uit onderzoek dat de algehele tevredenheid van huurders nauwelijks stijgt als de vastgoedmanager het heel goed doet terwijl die tevredenheid wel daalt als ze het niet goed doen. Natuurlijk hebben onze leden de ambitie het percentage huurders dat hen aanbeveelt zo hoog mogelijk te krijgen. Een positieve NPS van 10 procent, vergelijkbaar met een rapportcijfer 7 of 8, is natuurlijk geen score waarvoor de branche zich zou moeten schamen.”

//EINDE BERICHT

 
NOOT VOOR DE REDACTIE

Het onderzoek van USP Marketing Consultancy is uitgevoerd in opdracht van vastgoedeigenaren en –beleggers en derhalve vertrouwelijk. Het rapport zal derhalve niet integraal kunnen worden verstrekt. Wel kan een mondelinge toelichting worden gegeven en/of geanonimiseerde onderzoeksresultaten worden verstrekt door USP Marketing Consultancy.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 

VGM NL | Paulien Frehé | 030 3035222 | p.frehe@vgm.nl
USP Marketing Consultancy | Jan-Paul Schop | 010 206 6900 | schop@usp-mc.nl

Over USP Marketing Consultancy
USP Marketing Consultancy is de specialist voor marketing advies en marktonderzoek in de vastgoed-, woon- en bouwsector. USP voert jaarlijks veel onderzoek uit naar thematieken rondom huurder tevredenheid in de vastgoedmarkt in opdracht van beleggers en beheerders. 

Over VGM NL
VGM NL is de belangenbehartiger voor vastgoed- en VvE managers in Nederland. Sinds de oprichting in 2009 hebben bijna 100 vastgoedmanagement-organisaties (met in totaal ruim 3000 medewerkers) zich binnen VGM NL verenigd. Tot de leden van VGM NL behoren zowel grote (internationale) vastgoedmanagement-organisaties als middelgrote en kleine. Deze leden managen (optimale exploitatie), huren en verhuren, in opdracht van (internationale) vastgoedeigenaren, zowel commercieel onroerend goed als woningen en VvE's. Zie ook www.vgm.nl.

Deel dit nieuwsbericht
|

Actueel Vastgoed management Nieuws

Archief Vastgoed management Nieuws

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42

Laatste Nieuws

MG-circulaire 2017-02 gepubliceerd

16-11-2017

Op 13 november 2017 is de MG-circulaire 2017-02 gepubliceerd, met o.a. parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, verkoopregels, inkomensafhankelijke huurverhoging en overige bedragen 2018.

Lees meer

VGM NL pleit voor ontruiming henneppanden i.p.v. sluiting

24-10-2017
In oktober 2016 heeft VGM NL gereageerd op de consultatie wijziging Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid). Naar aanleiding van onze reactie is VGM NL medio juli 2017 uitgenodigd op het ministerie van Veiligheid en Justitie om de ingebrachte reactie toe te lichten. VGM NL heeft IVBN gevraagd mee te gaan naar dit gesprek. Het ministerie heeft onze input vervolgens meegenomen in de reactie van de minister aan de Vaste Kamercommissie V&J. 
Lees meer

Platform Duurzaam Winkelvastgoed: duurzaamheidscongres The Next Step

23-10-2017

Voor de toekomst van de Nederlandse winkelsector is een versnelde verduurzaming van het winkelvastgoed noodzakelijk. Het platform Duurzaam Winkelvastgoed treedt op als katalysator om de doelstellingen van het (“Parijse”) Energieakkoord te behalen.

 

Het platform Duurzaam Winkelvastgoed kent een sector-brede vertegenwoordiging: vastgoedpartijen (zoals architecten, ontwikkelaars, beleggers, particuliere eigenaren), winkeliers (grootwinkelbedrijven, supermarkten, ketens maar ook de lokale huurders), de financiers, taxateurs, beheerders, consultants en de betrokken overheidsinstanties. De bij het platform aangesloten organisaties vertegenwoordigen een zeer groot deel van de sector waardoor de achterban effectief en efficiënt bereikt kan worden. Gezamenlijk willen wij alle stakeholders binnen de winkelsector zo goed mogelijk informeren en ondersteunen. Nadrukkelijk willen wij ook de beleidsmakers adviseren inzake de haalbaarheid, te verwachten obstakels en mogelijke alternatieven inzake de voorgestelde beleidsmaatregelen en wetgeving om zo om versneld de klimaatafspraken te kunnen realiseren.

 

Deelname en inschrijven

 

 

 

Dit congres wordt aangeboden aan de winkelsector door het Platform Duurzaam Winkelvastgoed. Deelname door aangesloten leden is gratis.

U kunt zich hier aanmelden. 

Lees meer
498_Banner_mailinglijst.jpg