RSS feedRSS feed Dé belangenbehartiger voor Vastgoed- en VvE managers in Nederland

Zoek een event

Aanmelden voor een event

 • mei
  15
  2018

  AVG ontbijtbijeenkomst

  VGM NL Ontbijtsessies
  dinsdag 15 mei, VGM NL Nieuwegein
  08.30 - 10.00 uur (inloop om 08.00 uur)
  VGM NL
  meer

  Tijdens deze tweede bijeenkomst geven we een toelichting op de Verwerkersovereenkomst, de verschillende gegevensinventarisaties, het Protocol Meldplicht Datalekken en de do’s en don’ts voor uw organisatie. Ook hopen we dan de awareness training te kunnen laten zien. Nb. het aantal plaatsen is beperkt (maximum capaciteit van 25 personen) wij vragen u dan ook in eerste instantie maximaal twee personen per organisatie aan te melden.

  Gratis en exclusief voor VGM NL leden (incl. ontbijt)
 • mei
  24
  2018

  Workshop VGM NL Dashboard Duurzaamheid exclusief en gratis voor VGM NL leden

  VGM NL Ledenbijeenkomsten
  donderdag 24 mei, VGM NL Nieuwegein
  10.00 - 12.00 uur aansluitend lunch
  VGM NL i.s.m. CFP
  meer

  Meer informatie volgt.

  Kantoren
 • mei
  24
  2018

  Workshop VGM NL Dashboard Duurzaamheid exclusief en gratis voor VGM NL leden

  VGM NL Ledenbijeenkomsten
  donderdag 24 mei, VGM NL Nieuwegein
  12.30 - 14.30 uur
  VGM NL i.s.m. CFP
  meer

  Meer informatie volgt.

  Kantoren
 • juni
  05
  2018

  VGM NL Business Borrel - Provada

  dinsdag 05 juni
  16.00 – 18.00 uur
  meer

  .

 • juni
  12
  2018

  VGM NL Ledenvergadering

  VGM NL Ledenbijeenkomsten
  dinsdag 12 juni
  meer

  .

 • november
  20
  2018

  VGM NL Ledenvergadering

  VGM NL Ledenbijeenkomsten
  dinsdag 20 november
  meer

  .

Openbare events die zijn geweest


Laatste Nieuws

Tweede Kamer debatteert over ‘middenhuur’

10-4-2018

Op 10 april debatteert de Tweede kamer over ‘middenhuur’ (middensegment huurwoningen). De vraag naar vrije sector huurwoningen met een huur tussen € 710 en ca. € 1000 per maand is in korte tijd sterk toegenomen, terwijl het aanbod aan middenhuurwoningen door de sterke prijsdruk in schaarse marktgebieden afneemt. Het afgelopen jaar heeft de Samenwerkingstafel Middenhuur onder voorzitterschap van oud-burgemeester Rob van Gijzel zich gebogen over de vraag hoe het aanbod vergroot zou kunnen worden. Partijen bleken erg verdeeld over mogelijke oplossingen, waardoor het eindrapport van Van Gijzel uiteindelijk geen gedragen visie is geworden.

Noodknop voor huurstijgingen
Het belangrijkste discussiepunt is de vraag in hoeverre het middenhuursegment - al dan niet tijdelijk - gereguleerd zou moeten worden om de sterke prijsstijgingen te beteugelen. Vooral de grote gemeenten willen hiervoor graag meer instrumenten hebben. Van Gijzel heeft een voorstel gedaan (door hem een “noodknop” genoemd), waarmee gemeenten huurwoningen met een huur tot ca. € 950  zouden kunnen maximeren op basis van het puntenstelsel, dan wel op maximaal de aanvangshuur.

De marktpartijen zijn geen voorstander van een dergelijke regulering en vrezen dat beleggers zich uit het middensegment zullen terugtrekken als de voorwaarden om te investeren te ongunstig worden. Tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer op 28 maart beklaagden beleggers en projectontwikkelaars zich over met name Amsterdam en Utrecht, die dermate strenge eisen opleggen aan nieuwbouw dat er geen haalbare businesscase meer te maken is.

Van Gijzel erkende dit probleem tijdens zijn gesprek met de Tweede Kamer over het eindrapport. Vooral Utrecht kreeg daarbij een veeg uit de pan, omdat zij pertinent geweigerd hebben om met marktpartijen in gesprek te gaan, ondanks het feit dat deze een vergaand aanbod hadden gedaan om aan de gemeente tegemoet te komen.

Woonagenda
De minister heeft aangekondigd het onderwerp regulering te laten terugkomen bij de gesprekken die zij wil gaan voeren over een brede Nationale Woonagenda. Een aantal aanbevelingen uit het rapport van Van Gijzel heeft zij inmiddels wel overgenomen. Zo zal onder andere de markttoets worden versoepeld, waardoor het voor woningcorporaties makkelijker wordt om te investeren in middenhuur in gebieden waar de markt geen interesse heeft.

Dit is een maatregel die ook al was aangekondigd in het Regeerakkoord. Ook zal er gekeken worden naar het opzetten van een revolverend fonds om het bouwrijp maken van binnenstedelijke locaties voor te financieren. Tot slot wordt door de minister de aanbeveling overgenomen om het voor gemeenten mogelijk te maken om middenhuurwoningen toe te wijzen aan specifieke doelgroepen.

Lees meer

Stimulans voor meer aanbod middenhuur

13-3-2018

Stimulans voor meer aanbod middenhuur | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Het kabinet streeft samen met gemeenten naar een groter aanbod van middenhuurwoningen. Een aantal aanbevelingen van de Samenwerkingstafel middenhuur wordt nog voor de zomer verwerkt in het wetsvoorstel Maatregelen Middenhuur. Zo wordt de goedkeuringsprocedure vereenvoudigd voor woningcorporaties die in het middensegment willen verhuren. Ook kunnen gemeenten gemakkelijker gaan sturen op de toewijzing van deze woningen aan bepaalde huishoudens.

 

Lees meer>>

Lees meer

Persbericht: VGM NL Benchmark laat wederom een daling zien van servicekosten van Nederlandse kantoorgebouwen

2-3-2018

De resultaten van de VGM NL servicekosten benchmark kantoren 2017 - over het jaar 2016 - zijn beschikbaar. In totaal zijn er 639 objecten in de benchmark opgenomen met een totale VVO van 4,1 miljoen men een gemiddelde oppervlakte van 6,450 m2.

Gemiddeld lagen de totale servicekosten in 2016 lager dan in 2015 (-10,81%) en waren er 151 dagen nodig om de afrekening naar de huurder te sturen (+4,86%). De daling van ruim 10% is vooral te verklaren door het afnemen van de kosten voor receptie / huismeester. De overige componenten zijn nagenoeg gelijk gebleven.

Hieronder vindt u de infographic met de spreiding van de servicekosten naar onderdeel en het persbericht. 

Lees meer