Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

RSS feedRSS feed Dé belangenbehartiger voor Vastgoed- en VvE managers in Nederland
Zoek in de ledenlijst
Alle VGM NL leden

Zoek een event

Discriminatie op de woningmarkt

In het kader van Goed Verhuurderschap heeft het ministerie van BZK een landelijk onderzoek uit laten voeren naar discriminatie op de woningmarkt. Er zijn ruim 3.000 praktijktesten en mystery calls uitgevoerd onder makelaars, bemiddelaars en verhuurders. Uit het onderzoek blijkt dat verdere maatregelen noodzakelijk zijn. Hieronder vindt u de kamerbrief en de rapportage 'Gelijke kansen op een huurwoning in Nederland?'.

Ministerie BZK
VGM NL is, samen met IVBN geregeld in gesprek met het ministerie van BZK. In die gesprekken hebben wij aangegeven dat onze leden reeds werken met objectieve criteria en dat dit discriminatie tegengaat. Dit is in de Kamerbrief opgenomen. Met de input van de branches en de ervaring die in gemeenten wordt opgedaan zullen we criteria formuleren.

Dossier Goed Verhuurderschap

VGM NL maakt onderdeel uit van een bestuurlijk overlegorgaan samen met VNG, Gemeente Amsterdam, de Woonbond, de Landelijke studentenvakbond, Vastgoed Belang, IVBN, NVM, VBO, Pararius, Aedes en Federatie Opvang. Goed verhuurderschap staat voor gelijke behandeling van iedereen die een huurwoning zoekt, het handelen in overeenstemming met het huurrecht, dat verhuurders open en transparant zijn over gestelde eisen, dat huurders bij onvrede over de verhuurder gebruik kunnen maken van hun wettelijke mogelijkheden en dat richting de huurder niet ten onrechte bemiddelingskosten in rekening worden gebracht. Naast de ongewenste effecten van slecht verhuurderschap hebben misstanden een negatief effect op bonafide verhuurders. Zij ondervinden schade van deze misstanden. Tegelijkertijd leiden excessen aan de kant van de huurder soms tot kritisch gedrag van verhuurders.

Het overleg tussen de bovengenoemde partijen heeft er onder meer toe geleid dat partijen verklaren zichzelf en elkaar blijvend te committeren aan de ambitie om de excessen en ongewenste praktijken op de huurmarkt gezamenlijk aan te pakken en verder te werken aan een betrouwbare en solide huursector als geheel.

Tijdens het overleg zijn een aantal maatregelen afgesproken.

1. Voorlichting

Slechts een klein deel van de misstanden op de huurmarkt wordt veroorzaakt door actoren die willens en wetens overtredingen maken. Goede voorlichting kan onbedoeld, maar ongewenst gedrag voorkomen. Door betere voorlichting van huurders kunnen ook misstanden voorkomen worden.

2. Zelfregulering

Het georganiseerde deel van de huursector heeft eigenstandig verschillende instrumenten ingericht die bijdragen aan de aanpak van de problematiek. Denk hierbij aan gedragscodes, modelreglementen, opleidingen en handboeken die door meerdere (branche)organisaties met hun leden worden gedeeld. Ook geschillencommissies zijn een belangrijk onderdeel van zelfregulering

3. Handhaving versterken

4. Gerichte aanvulling wet- en regelgeving onderzoeken


Laatste Nieuws

VGM NL & IVBN Webinar: Wgs – Vroegsignalering; het melden van huurachterstanden in de praktijk’ | 21 juni 2021 11.00 uur

11-6-2021

Op maandag 21 juni 2021 organiseren VGM NL en IVBN, van 11.00 tot 12.00 uur, het webinar: ‘Wet gemeentelijke schuldhulpverlening – Vroegsignalering; het melden van huurachterstanden in de praktijk’. Leden van VGM NL en IVBN zijn van harte uitgenodigd! 

 

AANMELDEN>>


PROGRAMMA
 

10.50 uur   digitale inloop
11.00 uur   Start webinar
- Welkom VGM NL & IVBN
- Gemeentelijk wet vroegsignalering / handhaving vanaf 1 juli 2021 / AVG
- Korte presentatie NVVK – LCV / overeenkomsten met gemeenten
- Korte presentatie Inforing – meldingen achterstanden in systeem Inforing
- Korte presentatie BKR – meldingen achterstanden in systeem BKR
- Afronding
12.00 uur   Einde webinar

 

VGM NL - IVBN standaard werkwijze Wet gemeentelijke schuldhulpverlening - Vroegsignalering>>

Lees meer

Sander Groot benoemd tot nieuwe voorzitter van VGM NL

8-6-2021

Tijdens de VGM NL Ledenvergadering van 7 juni 2021 is Sander Groot (directeur Vastgoedmanagement bij ingenieursadviesbureau Sweco) unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van branchevereniging Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL). Hij neemt daarmee de voorzittershamer – na 6 jaar – van Eric Verwey over.

 

Sander Groot maakt sinds november 2020 deel uit van het VGM NL bestuur. Na zich de eerste maanden binnen het bestuur gericht te hebben op het segment Commercieel Onroerend Goed, gaat hij zich nu, samen met de andere VGM NL bestuursleden, op het vastgoed- en VvE management in de breedte richten.

 

Groot: “Ontwikkelingen binnen het vastgoed- en VvE management volgen zich in snel tempo op. Door binnen de branchevereniging samen te werken kunnen we vroegtijdig op die veranderingen inspelen, dienstverlening op een hoger niveau brengen en de beroepsgroep profileren als professionals met aantoonbare toegevoegde waarde in de keten.

 

We anticiperen, vanuit eigen kracht, op innovatieve ontwikkelingen op het terrein van automatisering en digitalisering, dienstverlening aan huurders en de rol van de vastgoed- en VvE manager als adviseur, in de huidige en ook in nieuwe marktsegmenten, zoals gemeentes, corporaties, Rijks- en zorgvastgoed. Een mooi moment om het voorzitterschap op mij te nemen.”

 

Tijdens de VGM NL Ledenvergadering 7 juni jl. hebben de leden afscheid genomen van Eric Verwey. In de 6 jaar dat Verwey VGM NL heeft geleid, hebben VGM NL en haar leden, door een eigen koers te kiezen, een duidelijke positie verworven.

 

VGM NL is één van de vaste gesprekspartners geworden van verschillende ministeries en verwante brancheorganisaties. Binnen het ministerie van BZK is VGM NL vertegenwoordigd in het overleg Goed Verhuurderschap. VGM NL is vertegenwoordigd    in werkgroepen van het ministerie van Justitie en Veiligheid waar wordt gesproken over ondermijning binnen het vastgoed en VGM NL is een vast lid van de Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland.

  

Ook vastgoeddata staat goed op de VGM NL agenda. In de VGM NL Database verzamelen de VGM NL leden vastgoedexploitatiedata. Na analyse vormt de informatie uit de dashboards de basis voor de leden om hun eigen prestatie te vergelijken met concullega’s en wordt het instrumentarium gebruikt bij de onderbouwing van adviezen aan opdrachtgevers. Tot slot weten de leden elkaar steeds beter te vinden. VGM NL heeft de basis op orde, een goed moment om het voorzitterschap over te dragen aan zijn opvolger Sander Groot.

 

Het bestuur en de leden van VGM NL danken Eric hartelijk voor zijn inzet voor en betrokkenheid bij VGM NL de afgelopen jaren.

 

Het bestuur is verheugd over de benoeming van Sander Groot als VGM NL voorzitter. Het VGM NL bestuur bestaat naast Sander Groot uit René Brinkhuijsen, Pascal Elshof en Willemijn Brand.

Lees meer

PropertyNL in gesprek met VGM NL voorzitter Eric Verwey: 'Corona heeft sector geleerd op- en af te schakelen’

28-5-2021

VGM NL voorzitter Eric Verwey is geïnterviewd door PropertyNL. Het interview, met een overzicht van grote VGM NL leden, is geplaatst in het PropertyNL Magazine van mei 2021 die afgelopen vrijdag verschenen is. 

 

Lees meer
498_Banner_mailinglijst.jpg