RSS feedRSS feed Dé belangenbehartiger voor Vastgoed- en VvE managers in Nederland
Zoek in de ledenlijst
Alle VGM NL leden

Zoek een event

Hennep

VGM NL leden verhuren woningen, kantoren, winkels en/of bedrijfsruimten waar geregeld ongewild een hennepkwekerij wordt geconstateerd. VGM NL leden screenen potentiële huurders ten einde ongewilde huurders buiten de deur te houden. VGM NL bereidt een VGM NL Hennep Instructie voor waarin werkzaamheden van de vastgoed- en VvE manager worden opgenomen.
In de markt wordt tevens de IVBN Hennep instructie gebruikt door IVBN leden en haar vastgoedmanagers.

  • IVBN Hennep Instructie (uitsluitend voor leden)
  • VGM NL Hennep Instructie (wordt aan gewerkt)

Opiumwet
31/10: VGM NL heeft op 10 oktober 2016 gereageerd op de consultatie wijziging Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid). De hoofdpunten in de reactie zijn dat VGM NL het verbeteren van de aanpak van overlast door drugscriminaliteit verwelkomt. Wel heeft VGM NL moeite met de aanpak waarbij panden rigoureus worden gesloten (1) zonder een landelijke strategie om drugscriminaliteit te voorkomen en (2) zonder te kijken naar alternatieve oplossingen voor sluiting. VGM NL wil waar mogelijk een bijdrage leveren aan het terugdringen van criminaliteit in verhuurd vastgoed. In dat licht en in lijn met de koers die het laatste decennium is ingezet om een meer geintegreerd aanpak te hanteren, waarbij overheidsinstanties beter samenwerken, wijst VGM NL op het 'Stoplichtconvenant' dat in de provincie Noord-Holland is gesloten. 


Laatste Nieuws

MG-circulaire 2017-02 gepubliceerd

16-11-2017

Op 13 november 2017 is de MG-circulaire 2017-02 gepubliceerd, met o.a. parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, verkoopregels, inkomensafhankelijke huurverhoging en overige bedragen 2018.

Lees meer

VGM NL pleit voor ontruiming henneppanden i.p.v. sluiting

24-10-2017
In oktober 2016 heeft VGM NL gereageerd op de consultatie wijziging Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid). Naar aanleiding van onze reactie is VGM NL medio juli 2017 uitgenodigd op het ministerie van Veiligheid en Justitie om de ingebrachte reactie toe te lichten. VGM NL heeft IVBN gevraagd mee te gaan naar dit gesprek. Het ministerie heeft onze input vervolgens meegenomen in de reactie van de minister aan de Vaste Kamercommissie V&J. 
Lees meer

Platform Duurzaam Winkelvastgoed: duurzaamheidscongres The Next Step

23-10-2017

Voor de toekomst van de Nederlandse winkelsector is een versnelde verduurzaming van het winkelvastgoed noodzakelijk. Het platform Duurzaam Winkelvastgoed treedt op als katalysator om de doelstellingen van het (“Parijse”) Energieakkoord te behalen.

 

Het platform Duurzaam Winkelvastgoed kent een sector-brede vertegenwoordiging: vastgoedpartijen (zoals architecten, ontwikkelaars, beleggers, particuliere eigenaren), winkeliers (grootwinkelbedrijven, supermarkten, ketens maar ook de lokale huurders), de financiers, taxateurs, beheerders, consultants en de betrokken overheidsinstanties. De bij het platform aangesloten organisaties vertegenwoordigen een zeer groot deel van de sector waardoor de achterban effectief en efficiënt bereikt kan worden. Gezamenlijk willen wij alle stakeholders binnen de winkelsector zo goed mogelijk informeren en ondersteunen. Nadrukkelijk willen wij ook de beleidsmakers adviseren inzake de haalbaarheid, te verwachten obstakels en mogelijke alternatieven inzake de voorgestelde beleidsmaatregelen en wetgeving om zo om versneld de klimaatafspraken te kunnen realiseren.

 

Deelname en inschrijven

 

 

 

Dit congres wordt aangeboden aan de winkelsector door het Platform Duurzaam Winkelvastgoed. Deelname door aangesloten leden is gratis.

U kunt zich hier aanmelden. 

Lees meer
498_Banner_mailinglijst.jpg