Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

RSS feedRSS feed Dé belangenbehartiger voor Vastgoed- en VvE managers in Nederland
Zoek in de ledenlijst
Alle VGM NL leden

Zoek een event

Verplichting melden huurachterstand vanaf 1 januari 2021

Binnen twee maanden wordt wetgeving gepubliceerd rond vroegsignalering van schulden, waaronder ook huurschulden. Een van de doelen van deze wetgeving is om huisuitzetting door schulden te voorkomen. Alle verhuurders worden vanaf 1 januari 2021 verplicht om huurachterstanden bij de gemeente te melden als het de verhuurder niet lukt de huurachterstand te incasseren. (NB Ter voorbereiding op de uitvoering breiden gemeenten hun afspraken met verhuurders, energiebedrijven, zorgverzekeraars en drinkwaterleveranciers uit. Er is ook een landelijk convenant vroegsignalering in ontwikkeling onder leiding van de branchevereniging voor schuldhulpverlening NVVK. In die afspraken staat ook waar en hoe gemeld wordt.) Als de eigen inspanningen van de verhuurder om betalingsachterstanden te voorkomen of op te lossen niet slagen, moet de verhuurder melding maken bij de gemeente. De wetgeving stelt als voorwaarde voorafgaand aan de melding dat de verhuurder een ‘sociale incasso’ uitvoert (zoals die nu al bij woningcorporaties plaatsvindt).

Accepteert de huurder het aanbod tot schuldhulpverlening, dan wordt de verhuurder daarover geïnformeerd. Eerst wordt de financiële situatie van de huurder gestabiliseerd en worden de maandelijkse (huur-)betalingen zo mogelijk hervat. De verhuurder wordt daar over geïnformeerd. (In dat geval zou de verhuurder dat dus moeten merken.) Daarna wordt gezocht naar aan financiële regeling om schulden af te betalen of (deels) kwijt te schelden, waarbij de schuldhulpverlener in overleg treedt met alle schuldeisers, dus ook met de verhuurder.

De wetgeving regelt niet alleen de verplichting van de verhuurder om huurachterstand te melden bij de gemeente, maar maakt melden ook mogelijk in verband met privacywetgeving. Er is in de wet geen sanctie opgenomen op het niet melden van huurachterstand. Wel mag de verhuurder bij de rechter verzoeken om ontbinding van de huurovereenkomst in gang zetten. De verhuurder is niet verplicht om daarmee te wachten tot na de sociale incasso. Het BW verandert daarin niet. De gemeente zal in het kader van hulpverlening contact zoeken met de verhuurder en andere schuldeisers en voorstellen doen. Dat is een minnelijk traject, niet verplicht dus.

Bron: IVBN


Laatste Nieuws

Djiena Raghoenath in dienst getreden als bureaumedewerker VGM NL

19-10-2020
83471_Djienaklein.jpg

Djiena Raghoenath ondersteunt vanaf 19 oktober 2020 het VGM NL bureau voor 3 dagen in de week (maandag, dinsdag en donderdag). Djiena gaat met veel enthousiasme aan de slag als bureaumedewerker van VGM NL. Zij gaat de vereniging ondersteunen op het gebied van secretarieel, financieel en administratieve werkzaamheden. Welkom Djiena bij VGM NL!

Lees meer

Boek ‘Vervolg Boek 5 BW van de toekomst’ - Het ontwerpvoorstel appartementsrechten

2-10-2020
83462_Boek-VvEklein.jpg

De Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland (WMANL) heeft het boek ‘Vervolg Boek 5 BW van de toekomst’ uitgegeven. In dit boek presenteert de WMANL de ontwerpwetsvoorstellen ter verbetering van het appartementsrecht. 

 

Bestuurslid René Brinkhuijsen maakt deel uit van de WMANL en neemt al geruime tijd, namens VGM NL, deel aan overleggen met stakeholders en de overheid. Mede op basis van de inbreng van René is het belang van de VvE manager in de concrete voorstellen tot wetswijziging meegenomen.

 

De opgenomen ontwerpwetsvoorstellen biedt een flinke aanzet voor de discussie over de toekomst van de appartementswetgeving, waaronder de besluiten met betrekking tot (groot)onderhoud, energiebesparing (laadpalen en zonnepanelen), mobiliteit, Wmo-voorzieningen en de financiering ervan.

 

Meer lezen over de uitwerking van mogelijke wijzigingen in de appartementenwetgeving? Het boek is nu te bestellen via https://www.sdu.nl/shop/vervolg-boek-5-bw-van-de-toekomst.html

Lees meer

Noodwetgeving functioneren van VvE’s voor onbepaalde tijd van toepassing

1-10-2020
83443_VvE2klein.jpg

De speciale noodwetgeving waardoor het voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) mogelijk is om digitaal en/of door middel van een videoverbinding te vergaderen en besluiten te nemen is voor onbepaalde tijd verlengd. Voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat, indien het voornemen bestaat deze tijdelijke voorziening te laten vervallen, dit ten minste twee maanden voorafgaande aan de vervaldatum zal worden aangekondigd. Daarmee wordt voorkomen dat belanghebbenden die in hun planning uitgaan van de gelding van een tijdelijke maatregel, verrast worden door het uitblijven van een verlengingsbesluit of door een tussentijdse intrekking.

 

VGM NL Bestuurslid René Brinkhuijsen: “Het is van groot belang dat bij VvE’s, ook nu de coronacrisis langer aanhoudt, de dagelijkse gang van zaken gewoon door kan gaan. Dit is mogelijk dankzij dit verlengingsbesluit.”

 

Publicatie in het Staatsblad met in de toelichting informatie over de ‘verlenging, tenzij’ regeling: https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-364.html

 

Hieronder treft u het persbericht.

Lees meer
498_Banner_mailinglijst.jpg