RSS feedRSS feed Dé belangenbehartiger voor Vastgoed- en VvE managers in Nederland
Zoek in de ledenlijst
Alle VGM NL leden

Zoek een event

Algemene dossiers

Integriteit

Integriteit staat bij Vastgoedmanagement Nederland hoog in het vaandel. Leden zijn verplicht om jaarlijks de gedragscode te ondertekenen en dienen een VOG (RP) te verstrekken. Ook zorgen het Meldpunt Vermeende Integriteitsschendingen en de Geschillencommissie VvE Management Zakelijk ervoor dat leden consistente kwaliteit kunnen waarborgen. Daarnaast is Vastgoedmanagement Nederland initiatiefnemer van het Integriteit Overleg Vastgoedmarkt (IOV) en organiseren we jaarlijks een integriteitscongres. 

Samenwerkingen

Integriteit Overleg Vastgoedmarkt (IOV)

Het belangrijkste nieuws

Jaarlijks Integriteitscongres

VGM NL zet grote stappen in verbeteren kwaliteit VvE beheer 

VGM NL wil meer propertymanagers met RICS accreditatie

Vastgoedmanagers pleiten voor integriteit, 50e partner MVO Nederland 

Documenten en modellen integriteit

Gedragscode

Klokkenluidersregeling

Model Klokkenluidersregeling

Meldpunt Klokkenluider

Meldpunt Vermeende Integriteitsschendingen

Geschillencommissie VvE Management Zakelijk


Laatste Nieuws

MG-circulaire 2017-02 gepubliceerd

16-11-2017

Op 13 november 2017 is de MG-circulaire 2017-02 gepubliceerd, met o.a. parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, verkoopregels, inkomensafhankelijke huurverhoging en overige bedragen 2018.

Lees meer

VGM NL pleit voor ontruiming henneppanden i.p.v. sluiting

24-10-2017
In oktober 2016 heeft VGM NL gereageerd op de consultatie wijziging Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid). Naar aanleiding van onze reactie is VGM NL medio juli 2017 uitgenodigd op het ministerie van Veiligheid en Justitie om de ingebrachte reactie toe te lichten. VGM NL heeft IVBN gevraagd mee te gaan naar dit gesprek. Het ministerie heeft onze input vervolgens meegenomen in de reactie van de minister aan de Vaste Kamercommissie V&J. 
Lees meer

Platform Duurzaam Winkelvastgoed: duurzaamheidscongres The Next Step

23-10-2017

Voor de toekomst van de Nederlandse winkelsector is een versnelde verduurzaming van het winkelvastgoed noodzakelijk. Het platform Duurzaam Winkelvastgoed treedt op als katalysator om de doelstellingen van het (“Parijse”) Energieakkoord te behalen.

 

Het platform Duurzaam Winkelvastgoed kent een sector-brede vertegenwoordiging: vastgoedpartijen (zoals architecten, ontwikkelaars, beleggers, particuliere eigenaren), winkeliers (grootwinkelbedrijven, supermarkten, ketens maar ook de lokale huurders), de financiers, taxateurs, beheerders, consultants en de betrokken overheidsinstanties. De bij het platform aangesloten organisaties vertegenwoordigen een zeer groot deel van de sector waardoor de achterban effectief en efficiënt bereikt kan worden. Gezamenlijk willen wij alle stakeholders binnen de winkelsector zo goed mogelijk informeren en ondersteunen. Nadrukkelijk willen wij ook de beleidsmakers adviseren inzake de haalbaarheid, te verwachten obstakels en mogelijke alternatieven inzake de voorgestelde beleidsmaatregelen en wetgeving om zo om versneld de klimaatafspraken te kunnen realiseren.

 

Deelname en inschrijven

 

 

 

Dit congres wordt aangeboden aan de winkelsector door het Platform Duurzaam Winkelvastgoed. Deelname door aangesloten leden is gratis.

U kunt zich hier aanmelden. 

Lees meer
498_Banner_mailinglijst.jpg