Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

RSS feedRSS feed Dé belangenbehartiger voor Vastgoed- en VvE managers in Nederland
Zoek in de ledenlijst
Alle VGM NL leden

Zoek een event

Wet collectieve warmtevoorziening

Op dit moment loopt de consultatie over de nieuwe Warmtewet: de Wet collectieve warmtevoorziening. Deze wet regelt dat alleen aangewezen warmtebedrijven een warmtenet mogen aanleggen en exploiteren. Dit wetsvoorstel gaat de huidige Warmtewet vervangen. De invoering staat in 2022 gepland. Het is mogelijk tot 3 augustus 2020 te reageren op de consultatieversie.

Het doel van de voorliggende Wet collectieve warmtevoorziening is om het draagvlak voor het product warmte, het vertrouwen in de markt en de bereidheid om te investeren in duurzame collectieve warmte, te vergroten. 

Warmtekavel

De oorspronkelijke warmtewet regelde vooral de relatie tussen het warmtebedrijf als monopolist en kleinere te beschermen afnemers zoals huishoudens. In de nieuwe wet (concept wettekst met toelichting) verschijnt de gemeente als belangrijke speler op het toneel. De gemeente wijst warmtekavels aan.

Warmtebedrijven ontvangen van de gemeente een concessie voor een periode van 20 tot 30 jaar voor aanleg en exploitatie. Dit dient wel een onderneming te zijn die integrale verantwoordelijkheid voor het warmtenet en levering binnen dat warmtekavel draagt. Er zijn harde afspraken om jaarlijks te verduurzamen. Stapsgewijs naar halvering van uitstoot van CO2 ten opzichte van aardgas in 2030. Woningeigenaren binnen het warmtekavel hebben aansluitrecht met als basisprincipe ‘aansluiten tenzij proactief hiervan afzien’. Het is hiermee onder voorwaarden mogelijk om gebruik te maken van een ‘opt-out’.

Vier opvallende zaken

  • Kleine collectieve warmtesystemen en VvE’s/verhuurders gelden niet als warmtebedrijf bij blokaansluitingen op het warmtenet of bij hun installaties voor eigen bewoners. Het Besluit Servicekosten is van toepassing.
  • Voor warmtenetten voor eigen bezit is toestemming van de gemeente nodig om buiten het regime van de concessie voor een warmtekavel te vallen. Dit is ter voorkoming van het risico dat hierdoor vooral de lucratieve projecten tot ontwikkeling komen (‘cherry-picking’) waardoor het grotere geheel van het warmtekavel nadeel oploopt.
  • Tarieven voor verbruikers komen stapsgewijs los van de huidige koppeling aan aardgasprijzen. Dit zou moet leiden tot geleidelijke transformatie naar tarieven die dekkend zijn bij de kostprijs in combinatie met een redelijk rendement voor het warmtebedrijf.
  • Net als nu vindt toetsing op een redelijk rendement van het warmtebedrijf plaats. Uitgangspunt is het rendement bij efficiënte bedrijfsvoering. Nieuw is de toetsing op redelijk per afzonderlijke warmtekavel.

Laatste Nieuws

Djiena Raghoenath in dienst getreden als bureaumedewerker VGM NL

19-10-2020
83471_Djienaklein.jpg

Djiena Raghoenath ondersteunt vanaf 19 oktober 2020 het VGM NL bureau voor 3 dagen in de week (maandag, dinsdag en donderdag). Djiena gaat met veel enthousiasme aan de slag als bureaumedewerker van VGM NL. Zij gaat de vereniging ondersteunen op het gebied van secretarieel, financieel en administratieve werkzaamheden. Welkom Djiena bij VGM NL!

Lees meer

Boek ‘Vervolg Boek 5 BW van de toekomst’ - Het ontwerpvoorstel appartementsrechten

2-10-2020
83462_Boek-VvEklein.jpg

De Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland (WMANL) heeft het boek ‘Vervolg Boek 5 BW van de toekomst’ uitgegeven. In dit boek presenteert de WMANL de ontwerpwetsvoorstellen ter verbetering van het appartementsrecht. 

 

Bestuurslid René Brinkhuijsen maakt deel uit van de WMANL en neemt al geruime tijd, namens VGM NL, deel aan overleggen met stakeholders en de overheid. Mede op basis van de inbreng van René is het belang van de VvE manager in de concrete voorstellen tot wetswijziging meegenomen.

 

De opgenomen ontwerpwetsvoorstellen biedt een flinke aanzet voor de discussie over de toekomst van de appartementswetgeving, waaronder de besluiten met betrekking tot (groot)onderhoud, energiebesparing (laadpalen en zonnepanelen), mobiliteit, Wmo-voorzieningen en de financiering ervan.

 

Meer lezen over de uitwerking van mogelijke wijzigingen in de appartementenwetgeving? Het boek is nu te bestellen via https://www.sdu.nl/shop/vervolg-boek-5-bw-van-de-toekomst.html

Lees meer

Noodwetgeving functioneren van VvE’s voor onbepaalde tijd van toepassing

1-10-2020
83443_VvE2klein.jpg

De speciale noodwetgeving waardoor het voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) mogelijk is om digitaal en/of door middel van een videoverbinding te vergaderen en besluiten te nemen is voor onbepaalde tijd verlengd. Voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat, indien het voornemen bestaat deze tijdelijke voorziening te laten vervallen, dit ten minste twee maanden voorafgaande aan de vervaldatum zal worden aangekondigd. Daarmee wordt voorkomen dat belanghebbenden die in hun planning uitgaan van de gelding van een tijdelijke maatregel, verrast worden door het uitblijven van een verlengingsbesluit of door een tussentijdse intrekking.

 

VGM NL Bestuurslid René Brinkhuijsen: “Het is van groot belang dat bij VvE’s, ook nu de coronacrisis langer aanhoudt, de dagelijkse gang van zaken gewoon door kan gaan. Dit is mogelijk dankzij dit verlengingsbesluit.”

 

Publicatie in het Staatsblad met in de toelichting informatie over de ‘verlenging, tenzij’ regeling: https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-364.html

 

Hieronder treft u het persbericht.

Lees meer
498_Banner_mailinglijst.jpg