RSS feedRSS feed Dé belangenbehartiger voor Vastgoed- en VvE managers in Nederland
Zoek in de ledenlijst
Alle VGM NL leden

Zoek een event

Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav)

Update 24/03/2017: Op een informatiebijeenkomst van VGM NL en IVBN op 23 maart jl. zijn een aantal ketenafspraken gepresenteerd zoals door een gezamenlijke werkgroep overeengekomen. Door deze afspraken in combinatie met controles kunnen leden van IVBN en VGM NL het risico op boetes en reputatieschade in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) beperken. Hiervoor is een aantal wijzigingen in de VGM modelovereenkomst en aanpassingen in de VGM NL Algemene Inkoopvoorwaarden doorgevoerd. Daarnaast is er een modelbrief beschikbaar die kan worden gebruikt voor opdrachtnemers. In onderling overleg kunnen belegger en vastgoedmanager aanvullende controles (steekproeven) laten uitvoeren. Aan vastgoedmanagers en hun opdrachtgevers het verzoek de aanpassingen in hun overeenkomsten door te voeren. Klik hier voor de documenten. 

Update 31/10/16: Naast de hieronder genoemde ketenafspraken komt er een modelbrief beschikbaar die kan worden gebruikt voor opdrachtnemers. In onderling overleg kunnen belegger en vastgoedmanager aanvullende controles (steekproeven) laten uitvoeren. Binnenkort worden de leden geïnformeerd over de aanpassingen inclusief een toelichting. Eind januari 2017 organiseren VGM NL en IVBN gezamenlijk een ontbijtsessie over de ketenafspraken WAV. De uitnodiging wordt op korte termijn verstuurd.

Update 28/06/16: In de gezamenlijke IVBN / VGM NL werkgroep WAV is overeenstemming bereikt over ketenafspraken inzake de Wet Arbeid Vreemdelingen WAV. Als de verschillende schakels uit de keten (vastgoedfinancier, vastgoedbelegger, vastgoedmanager, leverancier) zich aan de gemaakte afspraken houden en er vindt toch een overtreding van de WAV plaats, worden de boetes verlegt naar de leverancier waar de overtreding heeft plaatsgevonden. Indien de boetes niet zijn te verhalen, door bv een faillissement, neemt elke schakel zijn eigen boete.

Deze keten afspraken zijn opgenomen in de Model VGM overeenkomst en algemene voorwaarden ie samen door VGM NL en IVBN zijn opgesteld. Ook zijn de VGM NL inkoopvoorwaarden aangepast.

Begin juli vindt de laatste juridische check plaats door zowel juristen van IVBN leden als VGM NL leden. De verwachting is dat de aangepaste modellen kort na de zomervakantieperiode aan de leden worden gepresenteerd.

Op grond van de WAV mag een werkgever geen werknemer van buiten de EER of Zwitserland in Nederland arbeid laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De WAV kent echter een ruim werkgeversbegrip. VGM NL heeft samen met de IVBN een WAV-werkgroep opgezet. Deze werkt een model van ketenafspraken en inspecties uit, waardoor de risico’s worden verminderd en beheerst.
Verslagen van de werkgroep vinden VGM NL leden hier >> 

Voor meer informatie: Ilse Kaandorp


Laatste Nieuws

MG-circulaire 2017-02 gepubliceerd

16-11-2017

Op 13 november 2017 is de MG-circulaire 2017-02 gepubliceerd, met o.a. parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, verkoopregels, inkomensafhankelijke huurverhoging en overige bedragen 2018.

Lees meer

VGM NL pleit voor ontruiming henneppanden i.p.v. sluiting

24-10-2017
In oktober 2016 heeft VGM NL gereageerd op de consultatie wijziging Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid). Naar aanleiding van onze reactie is VGM NL medio juli 2017 uitgenodigd op het ministerie van Veiligheid en Justitie om de ingebrachte reactie toe te lichten. VGM NL heeft IVBN gevraagd mee te gaan naar dit gesprek. Het ministerie heeft onze input vervolgens meegenomen in de reactie van de minister aan de Vaste Kamercommissie V&J. 
Lees meer

Platform Duurzaam Winkelvastgoed: duurzaamheidscongres The Next Step

23-10-2017

Voor de toekomst van de Nederlandse winkelsector is een versnelde verduurzaming van het winkelvastgoed noodzakelijk. Het platform Duurzaam Winkelvastgoed treedt op als katalysator om de doelstellingen van het (“Parijse”) Energieakkoord te behalen.

 

Het platform Duurzaam Winkelvastgoed kent een sector-brede vertegenwoordiging: vastgoedpartijen (zoals architecten, ontwikkelaars, beleggers, particuliere eigenaren), winkeliers (grootwinkelbedrijven, supermarkten, ketens maar ook de lokale huurders), de financiers, taxateurs, beheerders, consultants en de betrokken overheidsinstanties. De bij het platform aangesloten organisaties vertegenwoordigen een zeer groot deel van de sector waardoor de achterban effectief en efficiënt bereikt kan worden. Gezamenlijk willen wij alle stakeholders binnen de winkelsector zo goed mogelijk informeren en ondersteunen. Nadrukkelijk willen wij ook de beleidsmakers adviseren inzake de haalbaarheid, te verwachten obstakels en mogelijke alternatieven inzake de voorgestelde beleidsmaatregelen en wetgeving om zo om versneld de klimaatafspraken te kunnen realiseren.

 

Deelname en inschrijven

 

 

 

Dit congres wordt aangeboden aan de winkelsector door het Platform Duurzaam Winkelvastgoed. Deelname door aangesloten leden is gratis.

U kunt zich hier aanmelden. 

Lees meer
498_Banner_mailinglijst.jpg