RSS feedRSS feed Dé belangenbehartiger voor Vastgoed- en VvE managers in Nederland
Zoek in de ledenlijst
Alle VGM NL leden

Zoek een event

Algemene dossiers

Wet datalekken / Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Sinds 1 januari 2016 geldt de nieuwe Wet datalekken die valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) waarbij bepaalde datalekken moeten worden gemeld. Een datalek is een inbreuk op de bij wet vereiste beveiliging van persoonsgegevens waarbij kort gezegd (digitale of fysieke) persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatig zijn verwerkt. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij een zoekgeraakte USB-stick, een gestolen laptop of een inbraak door een hacker. De Autoriteit Persoonsgegevens kan vanaf 1 januari 2016 organisaties een boete opleggen als zij de Wet bescherming persoonsgegevens overtreden. De maximale boete is € 820.000 of zelfs 10% van de jaaromzet voor een overtreding. 

Vastgoedmanagement Nederland heeft naar aanleiding van deze ontwikkeling een Stappenplan Wet bescherming persoonsgegevens en Wet Datalekken opgesteld. Dit document bespreekt de risico's die organisaties lopen als vastgoed- en/of VvE manager bij het hebben en gebruiken van persoonsgegevens. De stappen in deze checklist helpen inzicht te krijgen in de huidige situatie van de organisatie ten aanzien van de persoonsgegevens en naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Wet datalekken. 

Het belangrijkste nieuws

Wet meldplicht datalekken, de consequenties voor uw organisatie (uitsluitend voor leden)

Modellen en documenten wet datalekken

Stappenplan meldplicht datalekken (uitsluitend voor leden)


Laatste Nieuws

MG-circulaire 2017-02 gepubliceerd

16-11-2017

Op 13 november 2017 is de MG-circulaire 2017-02 gepubliceerd, met o.a. parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, verkoopregels, inkomensafhankelijke huurverhoging en overige bedragen 2018.

Lees meer

VGM NL pleit voor ontruiming henneppanden i.p.v. sluiting

24-10-2017
In oktober 2016 heeft VGM NL gereageerd op de consultatie wijziging Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid). Naar aanleiding van onze reactie is VGM NL medio juli 2017 uitgenodigd op het ministerie van Veiligheid en Justitie om de ingebrachte reactie toe te lichten. VGM NL heeft IVBN gevraagd mee te gaan naar dit gesprek. Het ministerie heeft onze input vervolgens meegenomen in de reactie van de minister aan de Vaste Kamercommissie V&J. 
Lees meer

Platform Duurzaam Winkelvastgoed: duurzaamheidscongres The Next Step

23-10-2017

Voor de toekomst van de Nederlandse winkelsector is een versnelde verduurzaming van het winkelvastgoed noodzakelijk. Het platform Duurzaam Winkelvastgoed treedt op als katalysator om de doelstellingen van het (“Parijse”) Energieakkoord te behalen.

 

Het platform Duurzaam Winkelvastgoed kent een sector-brede vertegenwoordiging: vastgoedpartijen (zoals architecten, ontwikkelaars, beleggers, particuliere eigenaren), winkeliers (grootwinkelbedrijven, supermarkten, ketens maar ook de lokale huurders), de financiers, taxateurs, beheerders, consultants en de betrokken overheidsinstanties. De bij het platform aangesloten organisaties vertegenwoordigen een zeer groot deel van de sector waardoor de achterban effectief en efficiënt bereikt kan worden. Gezamenlijk willen wij alle stakeholders binnen de winkelsector zo goed mogelijk informeren en ondersteunen. Nadrukkelijk willen wij ook de beleidsmakers adviseren inzake de haalbaarheid, te verwachten obstakels en mogelijke alternatieven inzake de voorgestelde beleidsmaatregelen en wetgeving om zo om versneld de klimaatafspraken te kunnen realiseren.

 

Deelname en inschrijven

 

 

 

Dit congres wordt aangeboden aan de winkelsector door het Platform Duurzaam Winkelvastgoed. Deelname door aangesloten leden is gratis.

U kunt zich hier aanmelden. 

Lees meer
498_Banner_mailinglijst.jpg