1037694_shutterstock_260923055-1600-px.jpg

Zoek VvE leden

Geschillencommissie VvE Management Zakelijk

Vanaf 1 april 2013 is de Geschillencommissie VvE management, die in opdracht van VGM NL is ondergebracht bij SGB (Geschillencommissie Beroep Bedrijf te Den Haag) operationeel. Bij conflicten kan een VvE bestuur de Geschillencommissie VvE Management inschakelen. Registratie bij de Geschillencommissie VvE Management is open voor alle VvE Managers in Nederland. VGM NL leden hebben echter een aanzienlijk financieel voordeel t.o.v. niet aangesloten VvE Management organisaties. VGM NL stimuleert haar leden actief om zich aan te sluiten bij de Geschillencommissie VvE Management.