VGM NL de branchevereniging voor VvE managers in Nederland

Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) is dé belangenbehartiger voor VvE- en vastgoedmanagers in Nederland. De vereniging vertegenwoordigt meer dan honderd ondernemingen, hier werken meer dan 3 duizend vastgoedprofessionals. Een belangrijke doelstelling van VGM NL is de positie en autoriteit van de VvE manager te versterken door te verenigen en een gezamenlijke stem te laten horen richting VvE bestuurders & appartementseigenaren, beleidsmakers en politiek. We trekken samen op en maken een vuist waar dat individueel niet mogelijk is.

Doelen & strategie VGM NL:
1. Belangenbehartiging, modelcontracten & risicobeheersing
2. Delen van informatie, data & kennis
3. Communiceren over VvE management en de rol van VGM NL

1. Belangenbehartiging, modelcontracten & risicobeheersing

VGM NL behartigt de belangen namens het collectief, voor leden zijn o.a. modelcontracten beschikbaar waardoor uw risico’s als ondernemer afnemen of beter beheersbaar worden.

2. Delen van informatie, data en kennis

Informatie en data maken het verhaal van de VvE manager steviger, geloofwaardiger en betrouwbaarder. VGM NL wil meer informatie en data ter beschikking stellen aan haar VvE leden. Daarnaast voor VGM NL in zijn geheel.

3. Communiceren over VvE beheer en de rol van VGM NL

De resultaten die VGM NL namens het collectief bereikt worden zowel naar de aangesloten VvE managers als naar de markt en de politiek gecommuniceerd. VvE kennis wordt gedeeld net als informatie over producten en diensten. Informatie en data van VGM NL leden en de vereniging kan worden gebruikt om de positionering en herkenbaarheid van VvE managers te vergroten.

Links

Bent u consument / eigenaar binnen een VvE (-bestuur)? VGM NL heeft géén consumenteningang. Wij verwijzen u graag naar onderstaande partijen.