VGM NL VvE Geschillenartikel

Vanaf 1 april is de Geschillencommissie VvE management, die in opdracht van VGM NL is ondergebracht bij SGB (Geschillencommissie Beroep Bedrijf te Den Haag) operationeel. Bij conflicten kan een VvE bestuur de Geschillencommissie VvE Management inschakelen.

Zowel VvE Managers die zijn aangesloten bij VGM NL, als niet georganiseerde VvE Managers kunnen zich aansluiten bij de Geschillencommissie VvE Management. Een VvE Manager biedt VvE Besturen door deelname aan de Geschillencommissie VvE Management de keuze een geschil aan de Geschillencommissie VvE Management voor te leggen óf naar de rechter te gaan. VvE Managers (aangesloten bij de Geschillencommissie VvE Management) bieden VvE besturen hiermee een zeer waardevol kwaliteitsinstrument.

Registratie bij de Geschillencommissie VvE Management is open voor alle VvE Managers in Nederland. VGM NL leden hebben echter een aanzienlijk financieel voordeel t.o.v. niet aangesloten VvE Management organisatie's. VvE Management organisatie's die zich na 1 april 2013 bij VGM NL aansluiten, melden zich ook aan voor de SGB.

Hieronder vindt u de stukken terug met betrekking tot de Geschillencommissie.