1132385_Database3.png

VGM NL Dashboards

Informatie uit de VGM NL Database wordt aan de leden teruggekoppeld via VGM NL dashboards in Tableau. Op dit moment zijn er 19 dashboards voor VGM NL leden beschikbaar. Er zijn onder andere VGM NL dashboards beschikbaar met betrekking tot: leegstand, mutaties, huurontwikkeling, onderhoudskosten, debiteuren, servicekosten, transacties huurwoningen, huurderstevredenheid en duurzaamheid. In de dashboards wordt de eigen prestatie weergegeven ten opzichte van de benchmark waarbij gebouwen niet te traceren zijn naar een vastgoed- of VvE manager, gebouw of eigenaar.

Voor elk VGM NL lid dat data aanlevert ontvangt van VGM NL één Tableau licentie om de dashboards te kunnen raadplegen. Levert uw organisatie data aan? Dan zijn de dashboards ook voor u beschikbaar in Tableau.