RSS feedRSS feed Dé belangenbehartiger voor Vastgoed- en VvE managers in Nederland
Zoek in de ledenlijst
Alle VGM NL leden

Zoek een event

Rijksvastgoedbedrijf

VGM NL voert regelmatig gesprekken, namens het collectief, met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) als huurder van commercieel vastgoed van diverse eigenaren. Op de jaarlijkse bijeenkomst met haar Top 15 eigenaren heeft het RVB in 2015 ook een aantal vastgoedmanagement-organisaties alsmede VGM NL uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst heeft het RVB een aantal wijzigingen op het gebied van vastgoedmanagement toegelicht, die zij voornemens was met ingang van 1 januari 2016 door te voeren.

Wat gaat er (mogelijk) veranderen?

1. Vanaf 1 januari 2016 is de gebruiker niet meer verantwoordelijk voor (betaling van) de servicekosten, maar valt dit onder de verantwoordelijkheid van het RVB, hetgeen impliceert dat het RVB vanaf deze datum alle huurfacturen inclusief het voorschot servicekosten wenst te ontvangen. Vanaf 1 januari 2016 kunnen de facturen met de servicekosten voorschotbedragen rechtstreeks naar één postadres van het RVB gezonden worden en derhalve niet meer separaat aan de gebruikers.
2. Vanaf 1 januari 2017 wenst het RVB de servicekostenafrekeningen te ontvangen volgens de rubricering van OSCAR.
3. Daarnaast zal de gebruiker vanaf 1 januari 2016 alle storingen aan het RVB dienen te melden. Het RVB zal deze storingen aan de eigenaren/vastgoedmanagers doorzetten.
4. Het RVB heeft grote voorkeur voor het aangaan van SLA’s en denkt eveneens na over het aangaan van ‘all-in’ huren.

De notitie waarin het Rijksvastgoedbedrijf uitleg geeft aan de markt over de wijziging van facturen bij servicekosten vindt u hieronder.


Laatste Nieuws

MG-circulaire 2017-02 gepubliceerd

16-11-2017

Op 13 november 2017 is de MG-circulaire 2017-02 gepubliceerd, met o.a. parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, verkoopregels, inkomensafhankelijke huurverhoging en overige bedragen 2018.

Lees meer

VGM NL pleit voor ontruiming henneppanden i.p.v. sluiting

24-10-2017
In oktober 2016 heeft VGM NL gereageerd op de consultatie wijziging Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid). Naar aanleiding van onze reactie is VGM NL medio juli 2017 uitgenodigd op het ministerie van Veiligheid en Justitie om de ingebrachte reactie toe te lichten. VGM NL heeft IVBN gevraagd mee te gaan naar dit gesprek. Het ministerie heeft onze input vervolgens meegenomen in de reactie van de minister aan de Vaste Kamercommissie V&J. 
Lees meer

Platform Duurzaam Winkelvastgoed: duurzaamheidscongres The Next Step

23-10-2017

Voor de toekomst van de Nederlandse winkelsector is een versnelde verduurzaming van het winkelvastgoed noodzakelijk. Het platform Duurzaam Winkelvastgoed treedt op als katalysator om de doelstellingen van het (“Parijse”) Energieakkoord te behalen.

 

Het platform Duurzaam Winkelvastgoed kent een sector-brede vertegenwoordiging: vastgoedpartijen (zoals architecten, ontwikkelaars, beleggers, particuliere eigenaren), winkeliers (grootwinkelbedrijven, supermarkten, ketens maar ook de lokale huurders), de financiers, taxateurs, beheerders, consultants en de betrokken overheidsinstanties. De bij het platform aangesloten organisaties vertegenwoordigen een zeer groot deel van de sector waardoor de achterban effectief en efficiënt bereikt kan worden. Gezamenlijk willen wij alle stakeholders binnen de winkelsector zo goed mogelijk informeren en ondersteunen. Nadrukkelijk willen wij ook de beleidsmakers adviseren inzake de haalbaarheid, te verwachten obstakels en mogelijke alternatieven inzake de voorgestelde beleidsmaatregelen en wetgeving om zo om versneld de klimaatafspraken te kunnen realiseren.

 

Deelname en inschrijven

 

 

 

Dit congres wordt aangeboden aan de winkelsector door het Platform Duurzaam Winkelvastgoed. Deelname door aangesloten leden is gratis.

U kunt zich hier aanmelden. 

Lees meer
498_Banner_mailinglijst.jpg